Du trenger ikke å teste deg for covid-19, selv om du har symptomer på viruset. Hvis du er syk, bør du holde deg hjemme til du er frisk. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du informasjon om hva du bør gjøre når du har symptomer på covid-19.

Hvis du likevel velger å teste deg, kan du gjøre dette med selvtest. I Gran kommune vil vi ha selvtester tilgjengelig inntil videre. Du kan lese mer om selvtester her.

Fram til 1. juli kan du bestille time for test hos legevaktens teststasjon. Dette tilbudet legges ned fra og med 1. juli.

Hvis du trenger annen test enn selvtest

Hvis du etter 1. juli trenger å teste deg for covid-19 med annen test enn selvtest, må du ta kontakt med en privat aktør som tilbyr dette. Slik testing kan for eksempel være aktuelt for deg som skal ut å reise, da det fremdeles er noen få land som krever negativ test for innreise.

Ikke lenger behov for kommunenes teststasjon

Helsedirektoratet har sendt brev til landets kommuner, datert 22. juni, om forventninger til testkapasitet i kommunene.

I brevet står det at det ikke lenger legges opp til at kommunene skal ha en stående testkapasitet, men at de skal ha planer for å kunne reetablere et testtilbud i løpet av kort tid.

Det står også at det ikke lenger er grunnlag for å be kommunene om å tilby testing i forbindelse med reiser.