Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt.

Hvem kan få denne tjenesten?

Personer som har økt risiko eller som har en sykdom som kan ha helsemessig nytte av økt fysisk aktivitet og/eller kostholdsendringer kan ta kontakt med frisklivssentralen. Det er ikke et krav om at man må ha en diagnose eller være syk for å komme til frisklivssamtale. 

Hva får du?

Hos oss får du en samtale - frisklivssamtalen. Samtalen bygger på prinsipper fra motiverende samtale (MI). Det er en samtalemetode som er dokumentert å være effektiv når du ønsker å endre vaner.

Frisklivssentralen samarbeider med lokale lag, foreninger, frivillige og treningssentre om fysisk aktivitet. Du kan delta i aktivitet etter avtale med frisklivsveileder.

Slik kontakter du frisklivssentralen

  • Du kan fylle ut en frisklivsresept selv, og deretter ta kontakt med frisklivssentralen. Frisklivsresept
  • Lege, annet helsepersonell eller NAV kan skrive ut frisklivsresepten. Deretter kan du selv ta kontakt med Frisklivssentralen
  • Eventuelt kan fastlegen din sende frisklivsresepten til frisklivssentralen, og enn frisklivsveileder tar kontakt med deg for å gjøre en avtale

Hva koster det?

Helsesamtalene er kostnadsfrie. Prisen for aktiviteter vil variere ut fra hvilke avtaler som er inngått med de ulike samarbeidspartene.

Marianne Heggen
frisklivsveileder
marianne.heggen@gran.kommune.no
Tlf. 924 00 091

Telefontid tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-15.00