Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjødslingsplankurs i november

Kurset holdes på Teams med mulighet for fysisk oppmøte

Jorde og Randsfjorden

Vår 2019Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal og landbrukskontorene i kommunene Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, og Gjøvik har fått tilskudd fra Statsforvalteren for å kunne avholde gratis kurs i gjødslingsplanteori og bruk av verktøy til å lage gjødslingsplan.

Dagens gjødselpris tilsier at en fordypning i gjødslingskunnskap, og bruk av plan er spesielt viktig nå i 2022, og årene framover.  Vi håper at mange vil få utbytte av økt kunnskap og effektiv bruk av gjødsel ved å delta på dette kurset.

Tid, sted og innhold i kurset

Høstkurs på Teams, pluss fysisk samling rundt i kommunene der vi ser på Teams-forelesning sammen
Tirsdag 1. november del 1 Klokka 19 00 - 22 00 m pauser.
Tirsdag 8. november del 2 Klokka 19 00 – 22 00 m pauser.
Kursene holdes av Petter Fredriksen Bjørge ansatt i Norsk Landbruksrådgivning

Innhold i Gjødslingsplankurs del en – teoretisk innføring

  • Jord, jordas innhold, nedpløying av halm m.m.
  • Plantenes næringsbehov (og opptak)
  • Husdyrgjødsel, herunder talle, hva forteller tallene? 

Innhold i Gjødslingsplankurs del to – bruk av planverktøy 

  • Hvordan sette opp en gjødslingsplan manuelt
  • Hvordan sette opp gjødslingsplan for din spesielle produksjon, digitalt/manuelt
  • Mer inngående beregning og oppgaver 
  • Hvordan bruke gjødslingsplanen aktivt, hva kan du oppnå med dette.

Påmelding

Meld deg på til høstens kurs, del en 1.11 og del to 8.11 innen 28.10.22 på følgende måte:
Send navn, kommune, e-postadresse og postadresse til: anette.sand@sondre-land.kommune.no eller på sms til 41315981.  

Vi må ha e-postadresse for å kunne sende deg link til teams-møtene, og navn + kommune og postadresse for å kunne sende deg kursmateriell til kurs del to. 

Oppgi om du ønsker å delta fysisk ved oppmøte, og hvor du vil møte opp, om det gjelder begge kveldene eller bare på en av dem – oppgi hvilken! Dette pga. serveringa og fordi vi da ikke trenger å sende ut kursmateriell, men kan overlevere det direkte til deg. 

Fysiske møteplasser

Fysiske møteplasser – du må kanskje reise ut av kommunen på møte:
På Hadeland – Nittedal: Møterom i Gran rådhus, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren. Enkel servering
På Gjøvik og Toten: Møterom i Gjøvik rådhus, enkel servering
Søndre Land – Nordre Land: Bjørnen, enkel servering.

Velkommen til gjødslingsplankurs!