Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran idrettsråd

Gran Idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådet er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.

Ifølge vår lov skal Idrettsrådet

 • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
 • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet er et rådgivende organ som gir sine prioritering når det gjelder kommunale midler, kommunal plan og spillemiddelfordeling. I tillegg fordeler Idrettsrådet LAM-midler som kommer fra Kulturdepartementet via Norges Idrettsforbund.

Arbeidsprogram for Gran idrettsråd

Under årsmøtet i idrettsrådet 19. mars 2019, ble følgende arbeidsprogram vedtatt:

Gran idrettsråd skal

 1. ha et aktivt samarbeid med Gran kommune for å styrke folkehelsearbeidet
 2. ha et aktivt samarbeid med relevante aktører for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi
 3. opprettholde et godt samarbeid med Lunner idrettsråd
 4. utrede muligheten for nytt svømmeanlegg og flerbrukshall på Hadeland
 5. løfte fokus på fairplay innen idretten
 6. ha en bevisst holdning til transport og transportsikkerhet

 

Kontakt oss

Du kan ta kontakt med Gran idrettsråd ved å sende e-post til leder.gran@irnif.no eller nestleder.gran@irnif.no.

Styret og tillitsvalgte mars 2019–mars 2020

Styret består av: Ingunn Granaasen (leder), Thor Erik Gjefsen (nestleder), Heidi Lervåg, Stian Saglien, Turid Elvevoll og Nils Tarjei Nielsen.

Varamedlem til styret: Knut Lehre

Revisor: Trude Larsen og Ivar Stubberud

Valgkomite: Ole Jacob Rognstad, Ågot Hellum og Mari Lysen. Karianne Hagen (varamedlem).

Idrettslag som er tilknyttet Gran idrettsråd

 • Bjoneroa idrettslag
 • Brandbu idretsforening
 • Gran bokseklubb
 • Gran håndballklubb
 • Gran idrettslag
 • Hadeland kampsport
 • Hadeland kvinnefotballklubb
 • Hadeland modellflyklubb
 • Hadeland orienteringslag
 • Hadeland sportsskyttere
 • Hadeland swingklubb
 • Jaren idrettslag
 • Midtre Brandbu ungdoms- og idrettslag
 • Moen sportsklubb
 • Nordre Brandbu idrettslag
 • Søndre Ål sportsklubb
 • Tingelstad idrettsforening
 • Tingelstad skiskytterklubb
 • Vestre Gran idrettslag

Skytterlag er ikke medlem av Norges idrettsforbund (NIF), men Tingelstad skytterlag, Vestre Brandbu skytterlag og Bjoneroa skytterlag blir tatt hensyn til i forbindelse med utdeling av kommunale midler, og kan søke om spillemidler.