Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran innbyggersørvis

«Gran innbyggersørvis» er fra februar 2020 navnet for ny organisering av vår daglige sørvis og dialog med innbyggerne. Det betyr at vi legger ned kommunetorget i sin nåværende form. Målet er fortsatt god sørvis og åpen dialog med alle.

innbyggersørvis

Sentralbord og telefonmottak

Sentralbordet i Gran kommune telefon 61 33 84 00 er åpent mandag–fredag klokka 10.00–14.00. Det er kun én person som betjener sentralbordet, du må derfor påregne ventetid. Sentralbordet vil ikke ha samme kapasitet som før til å besvare spørsmål og gi veiledning. Det betyr at du kan bli satt videre til en saksbehandler. Hvis saksbehandleren ikke er tilgjengelig, får du beskjed om når vedkommende er ledig. Du kan også velge å sende en e-post til den saksbehandleren.

Ringer du til oss utenom sentralbordets åpningstid (mellom 8.00 og 10.00 eller 14.00 og 15.45), må du vite hvem du skal ha tak i, og ha direkte telefonnummer til vedkommende. På Gran kommunes nettside finner du en oversikt over kontaktinformasjon i listen Finn en ansatt. Vi anbefaler at du sender en e-post for å komme i kontakt med den aktuelle saksbehandleren

Byggesaksveiledning

Dersom henvendelsen til sentralbordet gjelder spørsmål rundt byggesak, anbefaler vi at du i stedet for å ringe sender en e-post til postmottak@gran.kommune.no og beskriver kort hva det gjelder. E-posten vil bli sendt til en saksbehandler for oppfølging.

Publikumsmottak

Gran rådhus vil være åpent mandag–fredag klokka 08.00–15.45 fra og med 17. februar. Har du en avtale skal du registrere deg når du kommer, slik du gjør i dag. Da vil den du har avtale med, komme å hente deg. Kommer du til rådhuset uten å ha en avtale, må du være forberedt på noen endringer.

I resepsjonsområdet vil det kun være én ansatt til stede, mot tidligere to eller tre. Det kan derfor ta lengre tid før du får snakke med den som jobber der. Det kan også hende at vedkommende ikke kan hjelpe deg med det du lurer på, men at du må snakke med en saksbehandler som har den informasjonen du trenger. Hvis saksbehandleren ikke er tilgjengelig, kan han eller hun ta kontakt med deg senere, eller du kan sende vedkommende en e-post.

På kommunens nettside www.gran.kommune.no vil du finne

  • informasjon om kommunens tjenester
  • skjemaer
  • nettbutikk for bestilling av kart og eiendomsopplysninger
  • informasjon om politiske møter og saksdokumenter
  • «eDialog» – sikker innsending av dokumenter
  • «Meld en feil» – en enkel måte å gi oss i kommunen tilbakemelding om feil og mangler  

Du kan ta kontakt med oss ved å sende en e-post til postmottak@gran.kommune. Du kan også ringe 61 33 84 00 i sentralbordets åpningstid kl.10.00- kl.14.00. Hvis sentralbordet ikke kan svare på det du spør om, vil du bli satt over til en saksbehandler.

Hvorfor legger vi ned kommunetorget?

Gran kommune legger ned kommunetorget, men vi fortsetter arbeidet med sørvis og kommunikasjon med innbyggerne. Kommunetorget har vært et viktig møtested og knutepunkt i Gran i 17 år, og skal bli husket som det. Derfor velger vi et nytt navn når vi nå legger om tjenesten: «innbyggersørvis».

Stadig flere publikumstjenester i det offentlige blir digitale. Flere innbyggere ønsker i større grad å finne informasjon og utføre oppgaver selv i møte med kommunen. Vi i Gran ønsker å følge den digitale utviklingen i offentlig sektor. Samtidig må vi tilpasse oss den økonomiske utviklingen ved å endre våre arbeidsmåter.

Innbyggersørvis - veien videre

Endringene i innbyggersørvis vil skje over tid. I løpet av 2020 skal vi bygge om rådhusets resepsjonsområde. Ombyggingen er en del av et nødvendig arbeid med å skallsikre Gran rådhus. Dette betyr at ingen besøkende kan komme inn i bakenforliggende kontorer og møterom uten at en ansatt henter dem. Slike endringer er nødvendig med tanke på sikkerheten i rådhuset. Samtidig betyr dette at resepsjonsområdet i bestemte tidsrom kan være ubemannet, selv om rådhusets hoveddør er åpen.

Kommunen skal være tilgjengelig for alle innbyggere

Kommunen er for alle, og vi vet at det er innbyggere som ikke er digitale, av ulike grunner. Våre innbyggere skal derfor alltid ha mulighet for å nå kommunen både ved fysisk oppmøte eller via telefon. På grunn av redusert bemanning og åpningstider, vil denne tilgjengeligheten bli noe mindre. Samtidig vil du som innbygger kunne finne informasjon og løse mange oppgaver digitalt – hvor som helst og når på døgnet det passer deg.

Kommunen skal ha gode og forutsigbare rutiner for innbyggerdialog

I Gran kommune ønsker vi at de fleste møter mellom saksbehandlere og innbyggere i framtida skal være avtalt på forhånd, både fysiske møter og møter via telefon. Slik kan vi organisere arbeidet og utnytte ressursene våre på en best mulig måte. Vi kan ikke være tilgjengelig for alle i alle kanaler alltid, men vi skal skape gode og forutsigbare rutiner for innbyggerdialog. Vi vil fortsette å utvikle digitale tjenester og tilby veiledning for at flest mulig innbyggere kan benytte seg av digitale verktøy.

De digitale tjenestene er åpne 24-7, og vil for de aller fleste føles som en tidseffektiv måte å møte kommunen på.