Fra 17. februar er «Gran innbyggersørvis» navnet for ny organisering av vår daglige sørvis og dialog med innbyggerne. Det betyr blant annet at vi legger ned kommunetorget i sin nåværende form. Vi håper du tar deg tid til å lese artikkelen Gran innbyggersørvis.

Der får du svar på hvilke endringer vi gjør på rådhuset, og hvordan det vil påvirke kontakten din med Gran kommune. Målet vårt er fortsatt å gi innbyggerne god sørvis gjennom personlige møter, på telefon og via digitale tjenester.