Gran kommune har stort behov for utvikling av tjenestene innenfor helse- og omsorgsfeltet, spesielt knyttet til bruken av velferdsteknologi og digital transformasjon.

I den sammenheng søkte kommunen etter en strategisk leder som kunne være en pådriver for nytenkning og innovasjon, som evner å ta beslutninger, tenke helhet og samarbeid, og har god økonomiforståelse.

Rådmann Torbjørn Hansen sier at Gran kommune har fått den lederen vi har ønsket oss.

- Vi er veldig glad for å få Brænden med på laget. Med den bakgrunnen han har blir dette et løft for helse og omsorg, ikke minst med tanke på teknologisk utvikling, sier rådmannen.

Den nye kommunalsjefen er født og oppvokst i Brandbu

Haakon S. Brænden er født og oppvokst på Brandbu, hvor han bodde til han var ferdig med videregående skole. Han bor i dag i Oslo. 

Brænden er i dag avdelingsdirektør for samhandling og digital transformasjon i Bydel Stovner, Oslo kommune. Han har lang erfaring fra å jobbe i komplekse organisasjoner, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten, der en står i spennet mellom politikk, fag og krav til optimalisering av driften.

Brænden sier at kommunalsjefstillingen er en spennende utfordring, og han ser fram til å bruke sin kompetanse og erfaring i videre utvikling av helsetjenestene i Gran.

-Jeg har fått et godt inntrykk av kommunen og tjenesten gjennom ansettelsesprosessen, sier den nye kommunalsjefen.

Vi gratulerer Haakon S. Brænden med stillingen, og ser fram til å bli kjent med han.