Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran kommunes grafiske profil

I Gran kommune har vi en egen profilmanual som viser kommunens grafiske profil, med logo, fonter og farger. Våre maler er lagd med utgangspunkt i profilmanualen.

Profilmanualen viser hvordan Gran kommune skal framstå visuelt; på nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor vi er synlige. 

Vår visuelle kommunikasjon skal være med å underbygge Gran kommune som inkluderende, stolt og nyskapende. Målet med manualen er å sikre at Gran kommune framstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler. 

Logo

Det er laget fire logovarianter til Gran Kommune. Det skal til enhver tid benyttes den logoen som passer best til formatet og plattformen den skal brukes på.

Regler for bruk

Det er viktig at logoen brukes enhetlig og konsistent. Proporsjonene er faste, noe som betyr at logoen aldri skal strekkes i lengden eller høyden, men forstørres proporsjonalt.

Våpenskjoldet kan brukes alene der det ikke er hensiktsmessig å bruke hele logoen.

Logoen finnes i ulike formater, i både horisontal og vertikal versjon. Farget logo skal brukes i alle sammenhenger der det visuelle vises i farger. Svart logo skal kun brukes på materiell der det trykkes i sort, i tillegg til enkelte sammenhenger der mange logoer presenteres sammen i kun én farge.

Illustrasjon av logo i ulike farger_til nettside.PNG

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er viktig at logoen ikke kommer i konflikt med andre elementer. Beskyttet område definerer minste tillatte avstand til andre elementer på en flate, og er definert slik:

  • over logo: 1/2-deler av våpenskjoldbredden
  • under logo: 3/8-deler av våpenskjoldbredden

Logo med tekst_ illustrasjon til side.PNG

 

 

 

Her kan du laste ned logoen i ulike formater:

Hovedlogo, horisontal i farger Last ned her (22,5 kB)
Hovedlogo, horisontal i sort-hvitt Last ned her (22,5 kB)
Hovedlogo, horisontal, negativ variant til mørk bakgrunn Last ned her (23,1 kB)
Sekundærlogo, horisontal i farger Last ned her (22,2 kB)
Sekundærlogo, horisontal i sort-hvitt Last ned her (22,2 kB)
Sekundærlogo, horisontal, negativ variant til mørk bakgrunn Last ned her (22,7 kB)
Vertikal logo i farger Last ned her (21,5 kB)
Vertikal logo i sort-hvitt Last ned her (21,5 kB)
Vertikal logo, negativ variant til mørk bakgrunn Last ned her (22,2 kB)
Kun våpenskjold Last ned her (33,8 kB)

 

Se i profilmanualen for mer informasjon om bruk av logoen, for eksempel minste tillatte størrelse og lignende.

Fonter

Montserrat

Primærfonten vår er Montserrat. Fonten brukes i navnet «Gran Kommune» i logo og skal brukes i all produksjon av profilbærende materiale for Gran Kommune. Montserrat-familien er en moderne font med et mykt uttrykk som formidler folkelighet og pålitelighet. Den er optimalisert for utskrift, nett og mobilgrensesnitt.

Last ned fonten Montserrat her (fonts.google.com).

I programmer der Montserrat ikke er mulig å velge, kan erstatningsfonten Verdana brukes. Dette er en standard Office-font som skal finnes i de aller fleste programmer.
 

Cormorant Garamond

Sekundærfonten heter Cormorant Garamond. Denne brukes hovedsakelig i sitater og uthevet skrift. Cormorant Garamond er en tidløs, tradisjonsbasert men likevel ny skrifttype som er utarbeidet fra gode gamle Garamond og tilpasset et noe mer generelt inntrykk. 

Last ned fonten Cormorant Garamond her (fonts.google.com). 

I programmer der Cormorant Garamond ikke er mulig å velge, kan erstatningsfonten Georgia brukes. Dette er en standard Office-font som skal finnes i de aller fleste programmer.


 

Farger

Primærfargene er valgt på bakgrunn av kommunens våpenskjold/logo:

Primærfarger_til nettside.png

 

 

 

Farge HEX RGB CMYK
"Våpenskjold-rød" #e43c2e 228/60/47 2/87/83/0
"Våpenskjold-gul" #fed015 254/208/21 1/18/91/0
"Varm jord" #857972 133/121/114 43/42/44/26
"Morene" #BFB7B0 191/183/176 27/24/28/5

 

 

 

 

 

 

Sekundærfargene er hentet ut i fra Hadelands kulturlandskap. Disse skal brukes for å skape nyanser og variasjoner i illustrasjoner, grafer, tabeller, bakgrunner og lignende.

Sekundærfarger_bilde til nettside.png

 

 

 

Farge HEX RGB CMYK
"Varm sol" #F08212 240/130/18 0/58/95/0
"Ny vår" #70984b 112/152/75 62/22/84/5
"Randsfjorden" #0B7482 11/116/130 84/33/38/18
"Kreativ låve" #812247 129/34/71 33/93/39/38

 

 

 

 

 

Kine Therese Vik-Erstad
kommunikasjonsrådgiver
kine.therese.vik-erstad@gran.kommune.no

Profilmanual for Gran kommune

Bildebank (imageshop)

Reglement for bruk av kommunevåpen

Råd om universell utforming