Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran og Lunner musikkråd

Gran og Lunner musikkråd jobber for best mulige forhold for lokale lag og foreninger, for musikk- og kulturinteresserte og for alle musikk- og kultursjangre. 

Rådet er både for Lunner og Gran kommuner.

Dette er noe av det rådet jobber med:

 • forhold knyttet til øvelser, som lokaler, utstyr, tilgjengelighet og pris
 • forhold knyttet til konserter og forestillinger, som lokaler, utstyr, pris og markedsføring

Et felles talerør

Det lokale musikkrådet er Norsk musikkråds, Musikkens studieforbunds og regionleddenes lokale organisasjonsledd. Et lokalt råd er en sammenslutning av musikk- og kulturlagene i kommunene, og er et felles talerør overfor politikere og myndigheter.

Gran og Lunner musikkråd mener at et samlet musikk- og kulturliv står sterkere enn lagene hver for seg. Dette kan blant annet gjelde:

 • gratis tilgang til øvingslokaler
 • å finne egnede øvingslokaler
 • rimelig tilgang til framføringslokaler
 • gode samarbeidsmuligheter med kulturskolen
 • felles utstyr i kommunen
 • positiv holdning til eget musikk- og kulturliv

Musikkrådet er med og gir sine prioriteringer når kommunale midler fordeles til lag og foreninger.

Styret

 • Lars Erik Sundmark – leder  
 • Liv Bente Kildal – nestleder  
 • Ole Martin Bergmann – kasserer  
 • Anne Marte Skari – sekretær  
 • Terje Asprusten – styremedlem  
 • Eli Ekeren – vara  
 • Christian Warg – vara  
 • Espen R. Hammer – vara 

Lag og foreninger knyttet til Gran musikkråd

Mer informasjon kommer snart.

Musikkrådets hjemmeside og Facebook

Lars Erik Sundmark

leder i Gran musikkråd
tlf. 95 12 12 02