Hopp til hovedinnholdet på siden

Gran natur- og familiebarnehage

Gran natur- og familiebarnehage består av to avdelinger; én i Parallellvegen på Jaren og én ved Sittpåsletta i Moen.

Tre med håndavtrykk i ulike farger.

Avdeling Bråkmakergata

Avdeling Bråkmakergata har 4 barn i alderen 0–4 år. Uteavdelingen Vesleskogen har plass til 18 barn i alderen 3–6 år. Barna er sikret kommunal barnehageplass fra de starter hos oss, til de begynner på skolen. Gran kommune eier barnehagen.

Bråkmakergata, avdelingen vi kaller «hjemmet», er organisert slik at fagarbeideren har tilrettelagt sitt hus og eiendom for barnehagen. Det er et lite miljø som gir barn og foreldre en trygg og god start på barnehagelivet. Vi tilrettelegger for en trygg tilvenning etter barnets behov. I «hjemmet» er det den samme voksne som tar imot om morgenen og leverer barnet fra seg om ettermiddagen. Det er en voksen som har full oversikt over barnets hverdag i barnehagen, og som kan gi en god tilbakemelding om barnets opplevelser i løpet av dagen.

I Bråkmakergata er det en liten hund, katt og høner.

Avdeling Vesleskogen

Vesleskogen er en flott uteavdeling der vi legger vekt på friluftsliv og fysisk aktivitet.

Vi har en grillhytte og lavvo som vi kan fyre opp og krype inn i, ved kalde regnvær og vinterdager. Vi disponerer også Moen sportsklubbs lokaler ved behov, når gradestokken kryper under det som er forsvarlig utetemperatur om vinteren.

Dette er en liten avdeling der de voksen har god oversikt over barnas hverdag. Vi har gode muligheter for tilrettelegging etter barnas behov.

Dette ønsker vi å få til

Logoen vår forteller om vår visjon: «En trygg og opplevelsesrik start». Vi gir barna muligheten til en trygg start ved at vi har små grupper. Slik vil vi kunne gi både barn og foreldre en myk start på barnehagelivet. Vi vil gi barna mange gode opplevelser, slik at barnehagedagen har et mangfoldig innhold, omsorg og læring. Verdiene våre skal gjenspeiles i hverdagen til barna: "omsorg, engasjement, lek og læring".

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med foreldrene og et innholdsrikt leke- og læringsmiljø for barna. Vi er opptatt av å lære gjennom hverdagsaktiviteter og barnas medvirkning i et bredt faglig miljø. Vi mener at «god tid» er noe vi må ha med oss i alle våre gjøremål sammen med barna.

Her holder vi til

  • Bråkmakergata holder til i parallellvegen 73, på Jaren.
  • Vesleskogen holder til på Sittpåsletta i Moen, Rognstadvegen 36, Jaren.  
  • Styrer har kontor på Gran rådhus.

Bemanning

Vi har et bredt faglig miljø. Personalet består i dette året av én assistenter, fem fagarbeidere og to barnehagelærere/pedagogiske ledere. 

Avdelingene samarbeider minst én dag hver uke med veiledning av barnehagelærer. I avdelingene vil de minste barna møte samme assistent både morgen og ettermiddag. Dette bidrar til trygghet.

Lek og daglige gjøremål

I alle avdelinger er leken høyt prioritert. Alle er mye ute, for vi satser på natur og kultur i vår barnehage.

Årets tema er vennskap. Vi arbeider aktivt med undertemaer hver måned, og i tilknytning til dem bruker vi sanger, rim og regler. Ett av hjemmene har dyr, noe som skal være en berikelse av tilbudet. Rutiner og dagsrytme ligner mye på vanlige barnehagers, men vi har enda større mulighet for fleksibilitet på grunn av størrelsen.

Samarbeid hjem/barnehage er tett og nært på grunn av antall barn per enhet. 

Gran natur- og familiebarnehage
Rådhusvegen 39
2770 Jaren
48 11 52 89

Irene Bjerke Hoff
styrer
irene.bjerke.hoff@gran.kommune.no
48 11 52 89

Kontakt avdelinger:
Vesleskogen – 90 67 33 19
Bråkmakergata - 48 14 50 03

07.30 - 16.00 Bråkmakergata 07.00 - 16.30 Vesleskogen (uteavdeling)