Hopp til hovedinnholdet på siden

Søk om gravetillatelse

Skal du grave eller utføre annet arbeid på eller i nærheten av kommunale veger i Gran kommune? Husk at du må søke om gravetillatelse og varsle om arbeidet først.

Slik søker du om gravetillatelse

Før du søker bør du sette deg godt inn i de tekniske bestemmelsene for kryssing og graving i kommunale veger. Disse bestemmelsene finner du under overskriften «Aktuell informasjon» på denne siden.

Du må søke om og få innvilget gravetillatelse, og varsle om arbeidet før du starter. Saksbehandlingstid er maksimalt tre uker, i henhold til forvaltningsloven (forutsatt at søknaden er komplett og uten mangler).

Du fyller ut elektronisk søknad "Gravetillatelse i kommunal vei og grunn". Arbeidsvarslingsplan sender du til oss via e-post.