Marka barnehage og Gran ungdomsskole vil fortsette på gult nivå også i uke fire, på grunn av fortsatt mye smitte her. Resten av barnehagene og skolene i Gran vil drives på grønt nivå.

– Vi har fortsatt koronasmitte ved flere barnehager og skoler i kommunen, men dette dreier seg i stor grad om enkelttilfeller som vi har god kontroll på, opplyser kommuneoverlege Are Løken.

Tiltakene bør være kortvarige

Nasjonale myndigheter har hele tiden i pandemien poengtert at barn og unge skal skjermes fra tiltak så langt det er mulig. Derfor er målet å ha et lavt tiltaksnivå i barnehager og skoler, når smittesituasjonen tilsier det.

– Tiltak for å bremse smittespredningen i skoler og barnehager er i liten grad begrunnet i hensynet til barna selv. Tiltakene bør derfor være milde og kortvarige, forklarer Løken.

Han legger til at vi må regne med mer smitte generelt i samfunnet nå, og vi må lære å leve så normalt som mulig med denne smitten.

– Samtidig må vi være forberedt på revurdere tiltak også i skolene, hvis situasjonen skulle endre seg vesentlig.

Hadeland videregående over til grønt

Forrige uke anbefalte regjeringen grønt nivå for videregående skoler. På grunn av den lokale smittesituasjonen har Hadeland videregående skole fulgt gult til og med uke tre. Nå har kommuneoverlegene på Hadeland besluttet at skolen fra og med 24. januar skal følge grønt nivå.

– Vi ser at smittetallet for de aldersgruppene som går på videregående skole ligger relativt lavt.  Hovedintensjonen er at elever skal ha en mest mulig normal skolehverdag. Derfor skal også Hadeland videregående skole over på grønt nivå, sier kommuneoverlegene Are Løken, Bjarne Oure og Marthe Ottersen Bergli.

Du kan lese mer om hvordan grønt nivå vil være på Hadeland videregående skole, på skolens nettsider.