Bor du i, eller eier en bolig eller fritidsbolig i Lunner eller Gran kommuner? Da vil du motta en SMS fra Lunner-Gran brann og redning når det er tid for å feie eller gjøre tilsyn hos deg. 

SMS-en vil ha en avsendernummer som er unikt for hver SMS. På denne måten skjønner SMS-systemet vårt at svaret du sender tilbake, kommer fra nettopp deg. Siden SMS-en har et langt avsendernummer, kan kanskje noen mistenke at det dreier seg om svindel. Derfor informerer vi deg som innbygger nå på forhånd, slik at du trygt kan vite at SMS-en er fra oss.

Husk å ikke oppgi personopplysninger

Vi vil aldri be deg oppgi personopplysninger via SMS. Er du usikker på lenken vi oppgir i SMS-en, kan du besøke våre nettsider på www.lgbr.no via din nettleser. 

Når vi kommer på besøk, har vi alltid uniform og legitimasjon.

Kan du ikke motta SMS?

Da vil du motta meldingen om besøket som brev i din digitale postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, sender vi meldingen til deg som brev i din vanlige postkasse.

Har du ikke mottatt SMS eller digital post, men ønsker å få dette? Gå inn på nettsiden www.norge.no, velg "Digital borger" og deretter "Oppdater kontaktinformasjon".

Naboen har fått melding, men ikke jeg

Når det er tid for å feie hos deg eller gjøre tilsyn, avhenger av behovet. Tidspunktene styres av intervaller, basert på:

  • en faglig vurdering av feier eller brannforebygger hos oss i Lunner-Gran brann og redning
  • våre systembaserte løsninger

Intervallet vurderer vi ut fra mengde sot, historikk og risikovurdering. Derfor vil ikke alle innbyggere i det samme området få besøk til samme tid.

Lettere å finne informasjon om din eiendom

Nå har Lunner og Gran kommuner gjort det enklere for deg som innbygger å finne informasjon knyttet til din eiendom, med et digitalt sørvistorg.

All kommunikasjon med feiertjenesten kan være digital - fra melding og varsel til rapport etter et besøk. Du kan nå logge inn på tjenesten "MinEiendom" for å se:

  • status for feiing og tilsyn
  • informasjon om ditt fyringsanlegg
  • antatt tidspunkt for neste feiing eller tilsyn

Her kan du også kommunisere med feiertjenesten. Hvis du for eksempel har fått en rapport etter besøket, med avvik du må rette, kan du gi tilbakemelding til oss via innbyggerdialogen i MinEiendom.

Logg inn i MinEiendom her, med ID-porten. (eierinfo.no).