Hva med å bruke sommeren på sykkelturer langs Hadelands hyggelige bygdeveger hvor du kan oppleve overnatting, fantastiske måltider og andre kulturopplevelser? Du kan få tak i sykkelkart på biblioteket, BUA-avdelinger, samt utvalgte sportsbutikker og bensinstasjoner i de tre Hadelandskommunene. 

Her finner du en oversikt over elleve flotte sykkelturer på Hadeland (regionhadeland.no)

Vil du vite mer om sykling på Hadeland og se sykkelkart, les mer på Hadeland nært og naturlig IPR  (regionhadeland.no)