Informasjon om 420 kV-ledningen Lillehammer-Oslo

Statnett har planer om å bygge ny kraftledning mellom Oslo og Lillehammer inkludert ny transformatorstasjon i Lillehammer og Gran/Lunner. I den anledning vil Statnett arrangere åpen kontordag på Gran. 

Representanter fra Statnett vil være tilgjengelig slik at grunn- og rettighetshavere og andre interesserte kan få informasjon om tiltakene. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål om Statnetts planer.

Hvor og når kan du møte opp?

Du kan møte opp når som helst mellom klokken 09.00–19.00 tirsdag 7. november.

Adressen er klubbhuset til Gran IL, Gran idrettspark, Idrettsvegen 7, 2750 Gran.