Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Hjelpemidler

Nedsatt funksjonsevne kan gi behov for å låne hjelpemidler over kortere eller lengre tid.

Hvem har ansvar for utlån av hjelpemidler?

  • Kommunen har ansvar for korttidsutlån av enkle hjelpemidler opp til 3 måneder.
  • Hvis behovet for hjelpemidler er varig, har 
    NAV Hjelpemiddelsentral i Oppland ansvar for utlån.

Større hjelpemiddelbehov, som for eksempel spesialtilpasset bil, elektrisk rullestol, rampe ved inngangsparti, trappeheis mellom etasjer i boligen og aktivitetshjelpemidler (sit-ski, sykler o.l.), krever grundig kartlegging i forkant, og det må påregnes lang behandlingstid.

Småhjelpemidler, som støttehåndtak, sengeforhøyere (klosser), strømpepåtrekker, gripetang og spesialbestikk, må kjøpes selv. Oppfyller du visse kriterier kan det søkes stønad til innkjøp av småhjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvordan får du hjelpemidler?

  • Hjelpemidler kan søkes av helsepersonell i Gran kommune.
  • Kommunens hjelpemiddelteknikere styrer det kommunale hjelpemiddellageret. De har også ansvar for utlevering, montering og enkle reparasjoner på hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Ved større hjelpemiddelbehov bør du henvende deg til de kommunale ergo- og fysioterapeutene. De kartlegger og vurderer behovet, og kan videre bistå ved søknader til NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva koster det?

  • Kortvarig behov: Kommunalt utlån av hjelpemidler er gratis.
  • Varig behov: Ved innvilget søknad, låner NAV Hjelpemiddelsentral ut hjelpemiddelet. Valg av hjelpemiddel styres av NAV sine interne rammeavtaler.
  • Aktivitetshjelpemidler har en egenandel på inntil 4000 kr for personer over 26 år.

Hørsels- og synskontakter

I Gran har vi to hørselskontakter, som skal bistå hørselshemmede med hjelpemidler. Dette er:

Milda Paukstyte
ergoterapeut
milda.paukstyte@gran.kommune.no
46 94 40 17 


Knut Raknerud
hjelpemiddeltekniker
knut.raknerud@gran.kommune.no
41 69 37 54
 

Vi har en synskontakt, som skal bistå svaksynte med hjelpemidler. Dette er:

Nina Hjelle
ergoterapeut
nina.hjelle@gran.kommune.no
48 17 21 76

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp, eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med, og hvilke endringer du ønsker.

Kjersti Høibø Tysland

enhetsleder forebygging og utvikling
kjersti.tysland@gran.kommune.no
93 69 19 11