Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester er helsetjenester i hjemmet og personlig assistanse. 

Dette kan gis til personer som har behov for bistand, tilrettelegging og veiledning for å utføre nødvendige daglige gjøremål. Tjenestene kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger.

​Hjemmetjenester kan være hjelp til følgende oppgaver

 • Daglig stell og påkledning
 • Måltider og veiledning om ernæring
 • Hjelp med medisiner og medisinske prosedyrer
 • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd (dosere medisiner, skifte stomi osv.)
 • Veiledning og vedlikehold av sosiale ferdigheter og dagliglivets aktiviteter
 • Omsorg ved livets slutt

Ditt behov for hjelp vil til enhver tid bli vurdert av fagpersoner i hjemmetjenestene, og tilbudet kan reduseres eller økes ut fra endringer i hjelpebehovet.

Hvis du mottar hjelp fra to eller flere instanser kan det være aktuelt med individuell plan eller koordinator.

Dette er ikke en del av hjemmetjenesten

 • Injeksjoner eller sårbehandling, hvis du selv kan dra til lege
 • Håndtering av penger, bank - og posttjenester
 • Persontransport
 • Følge til innkjøp, offentlige kontorer, frisør, fotpleier, lege eller apotek
 • Hjelp til husdyrhold
 • Lage mat fra bunnen

Kommunen har bare ansvar for levere tjenester til deg når du er i Gran kommune.

Krav til søker

 • Du må være villig til å tilrettelegge for hjelp i hjemmet.
 • Du må være villig til å søke om nødvendige hjelpemidler slik at hjemmesykepleien kan utføre arbeidet på en forsvarlig måte.

Hva koster det?

Hjemmetjenester er i hovedsak gratis, men det kreves egenbetaling for praktisk bistand og opplæring som ikke er til personlig stell eller egenomsorg.

Slik søker du

 • I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 

 Søknad på helse- og omsorgstjenester

 •  Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende

Behandling av søknad

 • Kommunen skal behandle saken så snart som mulig.
 • Hvis saken ikke blir behandlet innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at saken vil bli behandlet.
 • Kommunen må innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken.
  • Det kan være behov for å innhente informasjon fra lege eller andre samarbeidspartnere.
  • Dersom du ikke allerede har samtykket til dette i søknaden, vil vi innhente ditt samtykke.
 • Dersom det er behov for et hjemmebesøk eller møte med deg blir du kontaktet.
 • Det blir gjort en individuell vurdering av bistandsbehovet ditt. 
 • Når søknaden er ferdig behandlet får du tilsendt et vedtak.

Klage

 • Hvis du er uenig med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på  4 uker fra du mottok det.
 • Forklar hva du er uenig i og hvorfor du mener vedtaket bør endres.
 • Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 • Klagen må være skriftlig, og signert av den som klager.
 • Kommunen gjør en ny vurdering av saken. Hvis kommunen gjør om på avgjørelsen får du tilsendt et nytt vedtak
 • Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Anne Slette
Enhetsleder hjemmetjenesten
anne.slette@gran.kommune.no
Tlf: 934 00 809

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf. 61 33 84 00

Tildelingsenheten
tildelingsenheten@gran.kommune.no

Kommunetorget

Hjemmetjenesten Gran

Tlf: 932 55 148

Hjemmetjenesten Brandbu

Tlf: 481 19 613