Home-Start Familiekontakten sin logo
Home-Start Familiekontakten sin logo

Godt samarbeid

Home-Start familiekontakten går ut på at en frivillig (familiekontakt) kommer hjem til en familie to til fire timer i uka. Familiekontakten er hos familien i en avgrenset periode på seks måneder. Den frivillige skal være en støtte for familien. Home-Start er et samarbeid mellom Kirken i Gran og Gran kommune. 

En familiekontakt kan være et godt supplement til det offentlige hjelpeapparatet, eller det kan være den eneste hjelpen en familie trenger. Slik er det hos de fleste av familiene som får hjelp i Gran hittil. 

       

Viktig hjelp for mange

Ylva Swärd er en av dem som har fått hjelp av en frivillig, og for henne har hjelpen betydd veldig mye. Hun og samboeren har fått fire barn i løpet av fem år, og de to setter stor pris på den ekstra hjelpen de får gjennom Home-Start. 

– Vi fikk ekstremt lite søvn en periode og frivillig hjelp var redningen for vår del. Det er en god trygghet å vite at det er noen som kommer for å hjelpe deg, forteller Ylva. 

Paret har flyttet til Gran fra Oslo for et par år siden. Også i hovedstaden fikk de god hjelp gjennom Home-Start der. Med premature tvillinger som hadde flere helseutfordringer i starten, ble programmet redningen for dem. 

– Den frivillige som hjalp oss da, reddet oss det første året. Å få den hjelpen tre til fire timer i uka betydde veldig mye for oss, fortsetter Ylva.

Og legger til:

– Det trenger ikke å være så høy terskel for å spørre om hjelp når man trenger det.

Ønsker du å bli frivillig eller ønsker din familie støtte?

I Home-Start Gran har vi ti familiekontakter, og det er seks familier som får støtte i hverdagen av disse. 

– Alle som blir familiekontakter får et kurs gjennom oss. Det skal være veldig lav terskel for å kunne bli med, forteller Else.

Om du eller dere som familie har et ønske om støtte i hverdagen er det bare å ta kontakt.

 Ta gjerne kontakt med koordinator Else Egge Mathisen. Vi trenger å få med flere frivillige, og Else oppfordrer alle som kan tenke seg å bli familiekontakt om å ta kontakt med henne på e-post: else.egge.mathisen@gran.kommune.no eller på telefon: 94 86 97 44