Hvem kan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, hva du kan søke til og søknadsskjema, finner du på anleggsregisteret.no.

Lag og foreninger kan også søke om kommunalt tilskudd. Dere kan søke om tilskudd til:

  • anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
  • drift av nærmiljøanlegg
  • lokale kulturbygg/samfunnshus 

Søknadsfrist er 1. oktober 2023.

Mer informasjon