Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Dere kan søke om spillemidler til både bygging og rehabilitering av nærmiljø-, idretts- og friluftsanlegg. 

Mer informasjon om ordningen og hvordan dere kan søke, finner dere på www.anleggsregisteret.no

Kommunale midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Når dere søker om spillemidler med en kommunal andel, blir dere automatisk registrert som søker av kommunale midler. 

Hvis dere kun søker om kommunale midler til et anlegg, ikke spillemidler, må søknaden deres inneholde:

  • vurdering av behov
  • detaljert kostnadsoverslag
  • finansieringsplan
  • driftsplan

Send søknaden til postmottak@gran.kommune.no innen 1.oktober 2020.

Kommunalt tilskudd til drift av nærmiljøanlegg

Lag, foreninger og andre (ikke idrettslag) som eier og drifter nærmiljøanlegg finansiert med spillemidler eller kommunale midler, kan søke om kommunalt driftstilskudd.

Søknaden må blant annet inneholde oversikt over drifts- og vedlikeholdsutgifter (driftsregnskap). Send søknaden til postmottak@gran.kommune.no innen 1.oktober 2020.

Kommunalt tilskudd til lokale kulturbygg/samfunnshus

Drifter ditt lag eller forening et lokalt kulturbygg eller samfunnshus som er åpent for allmenn bruk? Da kan dere søke om tilskudd til restaurering, reparasjoner, ombygging og nybygg.

Søknaden må inneholde:

  • vurdering av behov
  • detaljert kostnadsoverslag
  • finansieringsplan
  • driftsplan

Send søknaden til postmottak@gran.kommune.no innen 1.oktober 2020.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med kulturkontoret ved Else Hagen Lyngstad på telefon 90 88 72 74.