Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten.

Bruk godkjente bål- og grillplasser

Det er noen tilrettelagte steder for bålbrenning med tilrettelagte bål- og grillplasser i Gran og Lunner. Det er normalt tillatt å bruke disse hele året, og vi anbefaler å bruke disse der det finnes. Du finner informasjon om hvor disse stedene er på denne siden.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunen innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Det betyr at også godkjente bål- og grillplasser kan stenges. Slikt forbud kan også gis utenfor tidsrommet 15. april–15. september.

Primus og kokeapparat

Du kan bruke primus og kokeapparat i perioden med bålforbud, men er selv ansvarlig for å være aktsom og vurdere når det er trygt 

Du kan grille i egen hage

Du har lov til å grille eller bruke bålpanne på steder som ligger langt unna skog og utmark, så lenge du mener det er trygt. Dette kan for eksempel være:

  • i din egen hage
  • friområdene til borettslag og sameier
  • åpne strandsoner som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon
  • friluftsområder nær bebyggelse

Regler for bråtebrann

I Gran kommune har vi to lokale forskrifter som sier noe om hva som er lov når det gjelder for eksempel bråtebrann og bruk av åpen ild i Fjorda-området.

Du finner mer informasjon om dette her: Bål og bråtebrenning