Hopp til hovedinnholdet på siden

Hva gjør du hvis du treffer på beitedyr som er syke eller skadet?

Husk å ta hensyn til beitedyra når du kjører eller sykler på skogsveiene. Dersom du treffer på beitedyr som virker syke eller er skadd, må du ringe og gir beskjed. Det samme gjelder om beitedyr er på avveie - for eksempel om en flokk kuer tar seg en tur ned i bygda. 

Sau med to lam på skogsbeite 2018

Ei søye med to lam på skogsbeiteKred.: Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kjersti Andresen / Gran kommune

Her finner du kontaktinformasjonen du trenger om det oppstår en situasjon

Vakttelefon  Gran - sau
90 54 10 91

Felles vakttelefon for beitelagene i Lunner og Jevnaker – sau og storfe
40 60 55 55 - Bjørn Halvorsen 

Beitelag og kontaktinformasjon til ledere:

Gran Saubeitelag
Øystein Stensæter, Granavollen 41, 2750 Gran
oystein@korshagan.no

Lunner og Jevnaker Saubeitelag
Hans Kristian Skau, Myllavegen 136, 2742 Grua
hkskau@gmail.com

Gran Beitelag (for storfe)
Ole Molden, Moldengutua 30, 2750 Gran
992 56 266

Lunner Beitelag (for storfe)
Eirik Foss Almqvist, Hyttabakken 45, 2740 Roa
Eirik.fa91@hotmail.com

Nordmarka Beitelag (for storfe)
Trond Henriksen, Storetjernsveien 179, 3520 Jevnaker
970 89 684,