Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument. Planen er langsiktig og sier noe om hvordan kommunen skal utvikles for å bli en enda bedre kommune å leve i.

Denne planen skal nå oppdateres og i den forbindelse har arkitektfirmaet Snøhetta laget en mulighetsstudie på vegne av Gran kommune. Du kan lese hele mulighetsstudien til Snøhetta her!

Nå ønsker vi å høre dine meninger og innspill. Vi håper derfor at du vil bli med oss i åpne møter om dette arbeidet.
Vi inviterer til tre ulike møter, med tre ulike temaer: "Samfunns- og stedsutvikling", "Kommunens virksomhet og tjenester", og "Samferdsel og infrastruktur".

Hadeland kultursal, tirsdag 14. september klokka 18.00

Tema for møtet er samfunns- og stedsutvikling.

Arkitektfirmaet Snøhetta vil presentere sin mulighetsstudie. Vi inviteres til å bli med å diskutere følgende spørsmål:

 • Hvilke kvaliteter må vi ta vare på?
 • Hvordan skal vi tiltrekke oss nye innbyggere?
 • Hva slags boligbygging skal vi ha?
 • Hvordan skal vi legge til rette for en bedre næringsutvikling?
 • Kan vi utvikle tettstedene våre med kvaliteter og særpreg?

Reserver plass allerede nå! (Helt gratis)
Av smittevernhensyn vil vi gjerne at så mange som mulig bestiller billett og slik reserverer plass i møtet, på forhånd.
Det kan du gjøre på Hadeland kultursals egne nettsider.
Det er tillatt å komme selv om du ikke har reservert plass på forhånd.

Bergslia Gjestestuer, tirsdag 21. september klokka 18.00

Tema for møtet er kommunens virksomhet og tjenester.

I møtet ønsker vi å diskutere hvordan kommunens virksomhet og tjenester skal bygge opp under den ønskede samfunnsutviklingen:

 • Hvilke prioriteringer og kvaliteter skal vi vektlegge når vi utvikler kommunens tjenester?
 • Hvordan kan vi løse oppgavene og sikre kvalitet med stadig strammere budsjettrammer?
 • Hvordan kan vi få et godt samspill med sivilsamfunnet og frivilligheten?
 • Hvilken tjenestestruktur bør kommunen legge opp til på lang sikt?
 • Hvordan kan utviklingen av kommunens tjenester bidra til å tiltrekke oss nye innbyggere?

Det er ingen forhånds-påmelding til møtet, men deltakere registreres i døra.

Bjoneroa kulturbygg, torsdag 7. oktober klokka 19.00

Tema for møtet er samferdsel og infrastruktur.

I møtet ønsker vi å diskutere viktigheten av god infrastruktur for lokalsamfunnet og hvordan dette påvirker kommunens planlegging. Muligheter og utfordringer er:

 • fylkesveger
 • ny ferje
 • kollektivtransport
 • bredbånd og annen infrastruktur
 • trafikksikkerhet