Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er aktuelt for deg som nylig har opplevd et generelt funksjonsfall, og ønsker hjelp til å mestre daglige gjøremål igjen.

 

Hva er hverdagsrehabilitering

  • Hverdagsrehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier.
  • Hjemmetrenere fra hjemmetjenesten tilbyr også oppfølging i samarbeid med hverdagsrehabiliteringsteamet.
  • Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i dine ønsker og mål, og vi spør alltid: «Hva er viktige aktiviteter for deg?».
  • Vi jobber for at du kan gjenvinne funksjonsevnen og utnytte egne ressurser. For at du skal nå målene dine, må du selv bidra aktivt i oppfølgingsperioden.
  • Hverdagsrehabilitering foregår i hjemmet ditt i en tidsavgrenset periode på 3 – 6 uker.

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

  • Hverdagsrehabilitering er et helsefremmende og forebyggende tilbud til hjemmeboende voksne og eldre, som har opplevd et generelt funksjonsfall.
  • Teamet jobber med enkeltpersoner og grupper.

Hvordan kan du få denne tjenesten?

  • Fastlege og andre helse- og omsorgstjenester, kan henvise direkte til oss.
  • Du kan selv kontakte ergo- og fysioterapitjenesten.

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er et gratis tilbud fra kommunen.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kjersti Høibø Tysland

enhetsleder forebygging og utvikling
kjersti.tysland@gran.kommune.no
93 69 19 11