Regionrådet for Hadeland IPR ønsker å vite mer om hva som gjør det attraktivt å bo på Hadeland. De ønsker å vite mer om hva du verdsetter i ditt nærmiljø og hva du savner.

Hva er de beste argumentene for regionrådet å bruke når de skal fortelle andre hvordan det er å leve og bo her, både for unge og eldre. 

Slik deltar du

Du deltar i undersøkelsen via regionrådets egne nettsider. (regionhadeland.no)

Det tar kun noen minutter å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.

Del gjerne videre

Når du har svart på spørsmålene i undersøkelsen, setter vi stor pris på om du deler undersøkelsen med flere. Slik kan vi få inn flest mulig svar. 

På forhånd: Takk for hjelpen!