Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slik søker du plass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen. 

Den enkleste måten å søke på, er å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Viktig informasjon om hvordan du søker

1. Finn aktuelle barnehager

 • Du kan sette opp inntil fire barnehager i søknaden.
 • Du kan kun ha én aktiv søknad om gangen.
 • Du kan søke om plass i kommunale og private barnehager i hele kommunen.

2. Sett deg inn i opptakskriteriene

 • Plasser i kommunale barnehager tildeles etter kommunens vedtekter og regler for samordnet opptak.
 • Private barnehager følger regler for samordnet opptak, men kan ha egen opptakskrets og kriterier som bestemmer hvordan plassene tildeles. Vedtektene finner du på de private barnehagenes egne sider.

Les mer om: Opptak, krav og kriterier

3. Registrer søknad

 • Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med Gran kommune om du venter på personnummer.
 • Oppgi ønsket startdato. I supplerende opptak, kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. 
 • Kryss av for ønsket prioritet, og ettersend vedlegg. Ellers blir søknad behandlet uten prioritering.
 • Søker du fortrinn fordi søsken allerede har plass i den omsøkte barnehagen, må det fremkomme i søknaden at barnet har søsken i den barnehage du søker.
 • Du må registrere en egen søknad for hvert barn.

Søk om barnehageplass for 2018/2019 her

4. Send dokumentasjon ved søknad om prioritet innen 1. mars

 • Barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak fra barnevernstjenesten. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter nedsatt funksjonsevne - Vedtak fra barnevernstjenesten.
 • Barn i en vanskelig livssituasjon og/eller sosiale vansker el. andre særlige behov. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, PPT og/eller sosiale, medisinske institusjoner som bekrefter den vanskelige livssituasjonen.
 • Barn med minoritetsspråklige foreldre som går på introduksjonsprogram. Krav til dokumentasjon: Attestert kopi av pass
 • Barn av enslig forsørger. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra NAV om enslig forsørgelse og om en er arbeidssøkende, eller bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om en er i arbeid eller utdanning.

Dokumentasjon sendes til:

Gran kommune, barnehageadministrasjon
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

Tilbud om plass i hovedopptaket

 • De første tilbudene (den første opptaksrunden) sendes ut i løpet av mars.
 • Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass i supplerende opptak

Plasser som blir ledige utenom hovedopptaket tildeles fortløpende til aktuelle søkere. Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledige plasser i barnehagene.

 

Frist for å svare

Svarfrist er åtte dager. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.

 

 

Svar på tilbud om plass

Dersom du takker ja til tilbud om plass:

 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Gran kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.
 • Har du fått tilbud om barnehageplass, men ikke på ditt første ønske, kan du velge å takke ja til plassen og fortsatt stå på venteliste til den barnehagen du ønsker først.
 • Dersom barnet har en plass i en barnehage i Gran kommune fra før, vil denne plassen automatisk bli sagt opp ved innvilget søknad om ny plas

Dersom du takker nei til tilbud om plass

 • Takker du nei til tilbud med ditt 2., 3. eller 4. barnehageønske, kan du stå på venteliste til omsøkte barnehager med høyere prioritet. Du må da krysse av for tilbud om å stå på venteliste. Takker du nei til ønske nr. 1 slettes din søknad, og det må søkes på nytt om det senere ønskes plass.
 • Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket, kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud, fordi få plasser blir ledige utenom hovedopptaket.
 • Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Gran kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke. Du har derimot rett på antall dager du søker om.

 

Dersom barnet har en plass i en barnehage i Gran kommune fra før, vil denne plassen automatisk bli sagt opp ved innvilget søknad om ny plass. 

Dersom barnet har plass i en barnehage i annen kommune, må dere si opp denne plassen selv når dere får tilbud om plass i en barnehage i Gran.

 

Klage på tilbud om plass

Du kan klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil, eller hvis du ikke har fått innfridd ditt første eller andre ønske om plass. Klagefristen er tre uker etter du mottok vedtaket.

Hvis klagen imøtekommes skal du tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold i klagen, går saken videre til klagenemda i kommunen.

Hege Flatla
Enhetsleder Barnehage
Tlf: 461 96 950
hege.flatla@gran.kommune.no

Britt Inger Lien
Konsulent Barnehage
britt.inger.lien@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 85 58

Kommunetorget
kommunetorget@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 00