Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har kontakt med deg som søker. 

I vår kommune er bostøtteordningen lagt under NAV Hadeland.

Hvem kan få bostøtte?

Husbankens hjemmesider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søkeprosessen

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer rundt den 20. i påfølgende måned. Her kan du søke!

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned.

Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.    

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider, eller ved å henvende deg til NAV Hadeland for å få hjelp og veiledning.

NAV Hadeland
Smietorget, Storgata 16
2750 Gran
Tlf. 55 55 33 33

Husbankens nettsider

Søk om støtte

Meld fra om endringer

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte