Her kan du lese hele folkehelseoversikten.

Folkehelsearbeid er alt det arbeidet vi som kommune gjør som fører til at folk får bedre livsstil og bedre livsvilkår. Mye av dette arbeidet er «usynlig», vi tenker ikke på det som folkehelsearbeid.

I oversikten sies det slik:
«Folk som ikke har vært utsatt for en trafikkulykke eller som ikke pådrar seg et hjerteinfarkt i ung alder, tenker vanligvis ikke på at det kan skyldes at noen har iverksatt et eller annet bestemt tiltak».

Folk trives i Gran

Selv om Gran kommune har flere folkehelseutfordringer, er det mye som er positivt.
– Trivselen i befolkningen er høy. Alle aldersgrupper trives godt i kommunen vår, forteller kommunelege Are Løken.

De største utfordringene

Folkehelseoversikten peker særlig på disse folkehelseutfordringene i Gran:

  • sosiale forskjeller
  • foreldrekompetanse
  • fysisk aktivitet
  • kosthold

– Nå skal det jobbes med disse utfordringene i planarbeidet framover. Kommunen setter inn tidlig innsats rettet mot foreldre og foreldrerollen, gjennom helsestasjonen, i barnehager og skoler og på andre arenaer. Særlig viktig er foreldrenettverk og foreldreveiledning, sier kommunelege Are Løken.

Dette har kommunestyret bestemt

Gran kommunestyre behandlet rapporten 15. november 2018 og bestemte dette:

«Kommunestyret tar Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer for Gran til etterretning. Folkehelseutfordringene sosiale forskjeller, foreldrekompetanse, fysisk aktivitet og kosthold drøftes i arbeidet med planstrategien og skal inngå i planstrategien.»