Få varsling på mobilen

For å gjøre avlesningen enklere for deg som innbygger bruker vi SMS-varsling. Varslingen går enten til eier, regningsmottaker eller kontaktperson.

Hvis du registrerer deg for SMS-varsling, får du tilsendt en tekstmelding til din mobiltelefon i uke 49/50. Se hvordan du registrerer deg i neste avsnitt.

  • Hvis du mottar en SMS fra oss, svarer du på denne med å legge inn tallene fra din vannmåler.
  • Hvis du ikke mottar en SMS fra oss vil du få tilsendt et avlesningskort. Skriv inn tallene fra din vannmåler og send kortet tilbake til oss.

Du skal kun svare på SMS eller avlesningskort som er knyttet til din eiendom.

Slik registrerer du deg for SMS-varsling

Har du fått avlesningskort, men heretter ønsker å få SMS-varsling er det flere måter du kan registrere deg på:

  1. Du kan registrere avlesningen din på www.leseav.no og oppgi mobiltelefonnummeret ditt.
  2. Du kan sende inn svarslippen du får fra oss i posten og skrive mobilnummeret ditt der.
  3. Du kan gå inn på www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil komme hit i framtida.
  4. Du kan gå inn på www.varslemeg.no og legge inn din kontaktinformasjon her. Dette er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.
  5. Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no siden telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler.

Det er mulig å reservere seg mot SMS-varsling. Da kan du ta kontakt med kommunetorget i Gran på telefon 61338400 eller epost kommunetorget@gran.kommune.no .