Hun er oppvokst i Brandbu og bor for øyeblikket i Hakadal. Om kort tid flytter hun tilbake til hjemkommunen.

– Som prosjektleder skal jeg oppmuntre og engasjere til et mer klimavennlig landbruk på Hadeland. Bøndene er gjerne opptatt av dette fra før av, men det kommer stadig ny forskning og teknologi som gir bedre ressursutnyttelse innen dette området, forklarer Marte.

Bedre utnyttelse av ressurser

Hun legger til at bedre utnyttelse av ressursene i landbruket er bra for klimaet, i tillegg til at det gir bedre økonomi. 

– Det handler om økt matproduksjon eller andre landbruksprodukter på en bærekraftig måte, sier Marte.

– Alle må bidra

Hvorfor søkte hun på jobben? Fordi hun er opptatt av både landbruk, klima og miljø.

– Alle må bidra. Hvis jeg kan være med å bidra inn i landbrukssektoren, er det kjempefint.

Når hun ikke er på jobb, er Marte gjerne ute i naturen. Hun trener hund på fritida og er engasjert i hundemiljøet på Hadeland, i den lokale klubben.