Det viktigste først

Kjør forsiktig, beregne ekstra tid, og ta hensyn til hverandre.

Vi brøyter vegene når det er mellom fem og ti centimeter snø

  • Snøbrøyting foretas fortrinnsvis etter avsluttet snøfall.
  • Brøyting under snøfall utføres når snødybden passerer ti centimeter.
  • Snøfall mindre enn fem centimeter brøytes ikke.
  • Strøing utføres etter skjønn.
  • Høvling utføres etter behov.

Husk fri bredde på tre meter i sentrums- og boliggater

En del sentrumsgater og boliggater er trange, og kantparkering kan gjøre gatene ufremkommelige for brøytemannskapene. Det er nødvendig å ha en fri bredde på tre meter. Er det mindre bredde, kan ikke bilen parkeres på vegkanten.

Brøytemannskapet har ordre om å ikke "presse seg fram'" i veger der parkerte kjøretøy gjør at det kan oppstå skader. I slike tilfeller vil vegene få en dårligere brøytestandard og fremkommeligheten for trafikantene vil reduseres.

Det hender av snø havner i private avkjørsler

Det er vanskelig å unngå at noe av snøen fra vegen blir brøytet inn i private avkjørsler. Vi har forståelse for at grunneiere kan tenke at dette er urettferdig. Samtidig må dette veies opp mot andre forhold og Vegloven stadfester at trafikksikkerhet og fremkommelighet er viktigst.

Når du som tomteeier rydder bort snø fra egen tomt/avkjørsel, skal snøen legges på egen grunn og ikke plasseres ut i vegbanen. Da gir du et viktig bidrag til trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Gran kommune!