Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om faktura og purring

Her finner du en oversikt over når du får faktura fra de ulike tjenesteområdene i kommunen.

Kommunale avgifter

Det sendes ut faktura fire ganger per år for kommunale avgifter.

Forfallsdatoene for disse fakturaene er

  • 20. mars
  • 20. mai
  • 20. september
  • 20. november

Pleie og omsorg

Det sendes ut faktura hver måned til deg som mottar pleie- og omsorgstjenester.

Barnehage og SFO (skolefritidsordning)

Det sendes ut faktura hver måned til deg som kjøper plass i barnehage eller ved SFO.

Husleie for kommunal bolig

Det sendes ut faktura hver måned til deg som betaler husleie for kommunal bolig.

Hadeland kulturskole

Det sendes ut faktura én gang hvert semester (vår og høst) for deg som betaler for undervisning i Hadeland kulturskole.

Purring

Dersom fakturaene ikke blir betalt til forfall, blir det sendt ut purring etter 14 dager. 
Det legges da til et purregebyr på 70 kroner. Et purregebyr er en tidel av inkassosatsen. 

Dersom purringen ikke blir betalt, vil fakturaen bli krevd inn etter regler i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kristin Tidemann
økonomikonsulent
kristin.tidemann@gran.kommune.no
Tlf: 902 56 565