Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om faktura og purring

Her finner du en oversikt over når du får faktura fra de ulike tjenesteområdene i kommunen.

Vi har også en selvbetjeningstjeneste hvor du finner alle fakturaene dine, og kan søke om betalingsutsettelse:   
Finn fakturaene dine

Hvordan du mottar faktura fra oss, avhenger av hva slags postkasse du bruker. Hvis du

 • har opprettet en digital postkasse, sender vi fakturaen dit 
 • har reservert deg mot å få digital post, sender vi deg fakturaen som papirpost
 • ikke har opprettet digital postkasse eller reservert deg, vil du motta fakturaen i Altinn

Ønsker du å opprette digital postkasse, kan du gjøre det på nettsiden norge.no.

Kommunale avgifter

I utgangspunktet sender vi ut faktura fire ganger per år for kommunale avgifter.

Forfallsdatoene for disse fakturaene er

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. september
 • 20. november

Månedlig faktura

Hvis du ønsker å få månedlig faktura, kan du sende en e-post til kommunaleavgifter@gran.kommune.no. I e-posten opplyser du om gårds- og bruksnummer, og navnet til personen fakturaen står på. For å få månedlig faktura, må du ha e-faktura eller avtalegiro med Gran kommune.

Fritak fra kommunale avgifter

Du kan søke om fritak fra kommunale avgifter. Om du får innvilget søknaden, avhenger av om du fyller kriteriene. Disse kan du lese om i Sanitærreglementet, som du finner under "Aktuell informasjon" på denne siden.

Du søker om fritak ved å sende e-post til postmottak@gran.kommune.no. Søknaden må inneholde gårds- og bruksnummer og adresse. Du må også skrive hvilket grunnlag du søker om fritak på.

Pleie og omsorg

Det sendes ut faktura hver måned til deg som mottar pleie- og omsorgstjenester.

Barnehage og SFO (skolefritidsordning)

Det sendes ut faktura hver måned til deg som kjøper plass i barnehage eller ved SFO.

Husleie for kommunal bolig

Det sendes ut faktura hver måned til deg som betaler husleie for kommunal bolig.

Hadeland kulturskole

Det sendes ut faktura én gang hvert semester (vår og høst) for deg som betaler for undervisning i Hadeland kulturskole.

Purring

Dersom fakturaene ikke blir betalt til forfall, sender vi ut purring etter 14 dager. Det legges da til et purregebyr på 35 kroner. 

Dersom purringen ikke blir betalt, vil fakturaen bli krevd inn etter regler i tvangsfullbyrdelsesloven.

Ofte stilte spørsmål

Hvor ofte må jeg betale kommunale avgifter?

I utgangspunktet sender vi ut faktura fire ganger per år for kommunale avgifter.

Forfallsdatoene for disse fakturaene er: 

 • 20. mars
 • 20. mai
 • 20. september
 • 20. november

Kan jeg utsette betalingen eller dele opp fakturaen min?

Vi har en selvbetjeningstjeneste hvor du finner alle fakturaene dine, og kan søke om betalingsutsettelse. Finn fakturaene dine her. Logg inn med ID-porten. 

Om du ikke kan betale hele fakturaen på én gang, kan du sende oss en e-post til kommunaleavgifter@gran.kommune.no. Vi svarer så fort vi har mulighet. 

Kan jeg få faktura på kommunale avgifter hver måned?

Hvis du ønsker å få månedlig faktura, kan du sende en e-post til kommunaleavgifter@gran.kommune.no. I e-posten opplyser du om gårds- og bruksnummer, og navnet til personen fakturaen står på.

Dette må til for at du kan få månedlig faktura:

 • Dine tidligere forfalte fakturaer på kommunale avgifter være betalt
 • Du må ha e-faktura eller avtalegiro med Gran kommune. 

Vi sender ut faktura hver måned til deg som mottar pleie- og omsorgstjenester, og til deg som leier bolig av kommunen. Det samme gjelder for barnehage og SFO, men her sender vi ikke ut faktura i juni og juli. 

Kan jeg få en kopi av fakturaene mine?

Du finner en oversikt over alle fakturaene dine fra kommunen på nettsiden Min.kommune.no, hvor du må logge inn via ID-porten. 

Hvis du ikke har mulighet til å logge deg inn, kan du sende en mail til kommunaleavgifter@gran.kommune.no, så skal vi sende deg en kopi. 

Haster det? Ring innbyggersørvis i vår åpningstid.

Hvorfor får jeg årsoppgjøret fra i fjor når jeg nettopp har flyttet inn?

Det er alltid tinglyst eier av eiendommen som mottar faktura for vann og avløp. Selger og kjøper av den aktuelle boligen må ved overtakelse avtale seg imellom hvordan dette skal betales. 

 

Jeg har fått regning fra Gran kommune, men ser ikke grunnlaget.

Hvis du har avtalegiro kan du legge inn i nettbanken at du vil ha varsel om fakturaen. Da vil du kunne se fakturaen i nettbanken.

Det er også mulig å logge inn på hjemmesiden til Gran kommune under selvbetjening. Informasjon om faktura og purring finner du her.

Hvorfor er de kommunale avgiftene så mye høyere i mars enn det de er til vanlig?

Det er kommunesturet som vedtar prisene for kommunale avgifter og eiendomsskatt, for ett år om gangen. Hvis prisene øker vil agiftene første termin i mars bli høyere enn forrige år. Har du vannmåler og har brukt mer vann enn du betaler for, vil dette også gjøre at fakturaen blir høyere. Det kan være lurt å sjekke hvor mye vann du betaler for. På fakturaen din finner du hvor mange kubikkmeter (m3) du betaler for i akonto. 

For alle med månedsfaktura vil fakturaen i mars alltid være litt høyere enn ellers, siden den inneholder eiendomsskatt for januar–mars.

Har du månedsfaktura og vannmåler vil du ha lave fakturaer i januar og februar. Fakturaen i mars inneholder avregning for vannmåler. Oppsummert blir regningen høyere fordi vann og avløp for januar–mars og eiendomsskatt for januar–mars er inkludert i fakturaen. 

Hva skjer om jeg ikke betaler innen betalingsfristen?

Hvis fakturaene ikke blir betalt til forfall, sender vi ut purring etter 14 dager. Vi legger da til et purregebyr på 35 kroner. 

Hvis purringen ikke blir betalt, vil fakturaen bli krevd inn etter regler i tvangsfullbyrdelsesloven.

Kristin Tidemann

økonomikonsulent
kristin.tidemann@gran.kommune.no
90 25 65 65


Endre rekkefølge på kontaktpersoner