Hopp til hovedinnholdet på siden

Om prosjektet "Vann og avløp ved Fredheim skole"

Nå skal vi starte et arbeid med vann og avløp i området rundt Fredheim skole. Vi skal blant annet legge nye avløpsledninger, oppgradere vannledning i Kantengutua og bygge ny avløpspumpestasjon.

Illustrasjonsbilde fra område ved Fredheim skole.

Prosjektet skal starte opp i løpet av våren 2022. Etter planen skal det være ferdig i løpet av juni 2023.

Det er Åsmund Pettersen & sønn AS som skal utføre arbeidet, på vegne av Gran kommune.

Prosjektets innhold

Vi skal

  • bygge ny pumpestasjon i Holegutua, rett sør for Holebekken
  • legge nye avløpsledninger fra eksisterende pumpestasjon i Holegutua og sørvest mot ny pumpestasjon
  • legge nye avløpsledninger fra ny pumpestasjon til området ved Rakbjørg, området ved Fredheim skole og oppover i Kantengutua
  • oppgradere vannledning i Kantengutua
  • rive eksisterende bru over Holebekken i Holegutua og sette ned ny kulvert

Se situasjonsplan for de ulike delene av prosjektet her:

Følger av arbeidet

På grunn av arbeidet vil der være nødvendig å stenge veger i området for trafikk i perioder, for eksempel Holegutua. I så fall varsler vi berørte beboere og skilter omkjøring.

Hva skjer når anlegget er ferdig?

Når anlegget er ferdig vil det være mulig for flere innbyggere i området å koble seg til offentlig avløp. Etter hvert vil kommunen pålegge eiendommer å knytte seg til offentlig avløp, hvis den aktuelle boligen er cirka 100 meter fra hovedledningen. Hvis dette blir aktuelt for deg, vil du få mer informasjon om dette senere.

Espen Risendal
ingeniør vann og avløp
espen.risendal@gran.kommune.no
94 15 05 37