Alle førsteklassinger i Gran kommune får brev i posten før skolestart med informasjon om oppmøte første skoledag.

Visma Flyt Skole

I Gran kommune bruker vi Visma Flyt Skole (VFS) til skoleadministrasjonsprogram. Du som foresatt vil få tilgang til VFS etter at barnet er skrevet inn.

Her finner du etter hvert mye informasjon om eleven:

  • kontaktopplysninger
  • fravær
  • søknader og oversikt over SFO plass
  • søknad om permisjon
  • kontaktopplysninger på foresatte

Du finner Visma Flyt skole via denne lenka: https://skole.visma.com/gran/Account/Login

Transponder

Transponder er skolens digitale meldingsbok. Her får du som foresatt viktige meldinger fra skolen. Du bruker også Transponder til å sende meldinger til skolen og for eksempel legge inn beskjed om fravær ved sykdom.

Du kan bruke Transponder enten via denne nettsiden eller du kan laste ned en app til din telefon.

Skolefritidsordning (SFO)

Du kan lese mer om SFO her på skolens nettside. Gå til forsiden og finn menyknappen for SFO.

Skoleskyss

Eleven har rett på gratis skoleskyss hvis avstand mellom hjem og skole er:

  • 2 km for elever i 1. klasse
  • 4 km for elever i 2.–10. klasse

Avstand måles dør-til-dør langs korteste vei, gang eller sykkelsti. Har du rett til skyss, melder skolen fra til fylkeskommunen som innvilger og organiserer skyssen.

Elever som har svært vanskelig eller farlig skolevei kan ha rett til gratis skoleskyss selv om de bor nærmere enn skyssgrensen. Ta gjerne kontakt med skolen om dette.

Elever med delt bopel må sende inne søknad hvis de trenger skyss tur/retur bopel to. Søknadsskjema ligger på hjemmesiden til innlandstrafikk.no. Skjema sendes til Gran kommune, postmottak, Postboks 41, 2714 Jaren.

Hvis ikke eleven rett til skyss er det mulig å kjøpe busskort, dette kan gjøres på bussen. Pris er 280 kr per måned.