Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 3. des. 2020 kl. 16:52

Informasjon om koronavirus

Torsdag 3. desember ble den lokale korona-forskriften endret. Les om endringene her!

Mistenker du at du er smittet med covid-19? 
Du kan bestille time for test på nett: Bestill koronatest. Du kan bestille til neste dag og ei uke fram i tid.

Les mer

Interkommunale samarbeid

Gran kommune deltar i mange kommunesamarbeid. De aller fleste og de mest omfattende er sammen med nabokommunene Lunner og Jevnaker. 

Det er utviklet en viljeserklæring og en håndbok for samarbeidene på Hadeland. Samarbeidene er for det allermeste regulerte gjennom avtaler basert på kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid (som vi forkorter til VKS).

Avtalene referer til paragrafene i den kommuneloven som gjaldt da. I dagens kommunelov finnes reglene igjen i sjette del, kapittel 20.

Oversikt over avtaler for interkommunale samarbeid

Her er en oversikt over interkommunale samarbeid Gran er med i. Klikk på lenkene for å se samarbeidsavtalene som gjelder.

Interkommunale samarbeid hvor Gran er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Lunner er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Ringerike er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Gjøvik er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Hamar er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Innlandet fylkeskommune er vertskommune:

Andre typer samarbeid

I tillegg er Gran deleier/deltaker i interkommunale samarbeider organisert som aksjeselskaper (AS, særlov) eller interkommunale selskaper (IKS, særlov). De viktigste på tjenestesiden er

  • Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) AS
  • Innlandet revisjon IKS
  • Miljørettet helsevern IKS
  • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland (Smiso) IKS