Det er utviklet en viljeserklæring og en håndbok for samarbeidene på Hadeland. Samarbeidene er i hovedsak regulert gjennom avtaler basert på kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid (VKS).

Avtalene referer til paragrafene i den kommuneloven som gjaldt da. I dagens kommunelov finnes reglene igjen i sjette del, kapittel 20.

Oversikt over avtaler for interkommunale samarbeid

Her er en oversikt over interkommunale samarbeid Gran er med i. Klikk på lenkene for å se samarbeidsavtalene som gjelder.

Interkommunale samarbeid hvor Gran er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Lunner er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Ringerike er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Gjøvik er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Hamar er vertskommune:

Interkommunale samarbeid hvor Gran er samarbeidskommune og Innlandet fylkeskommune er vertskommune:

Andre typer samarbeid

I tillegg er Gran deleier/deltaker i interkommunale samarbeider organisert som aksjeselskaper (AS, særlov) eller interkommunale selskaper (IKS, særlov). De viktigste på tjenestesiden er

  • Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) AS
  • Innlandet revisjon IKS
  • Miljørettet helsevern IKS
  • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oppland (Smiso) IKS