Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jordleie

Ved bortleie eller leie av jord er det viktig med gode avtaler som sikrer både leietaker og eier, og som er i samsvar med gjeldene lovverk. 

I henhold til Jordloven § 8 har eier av landbrukseiendom med dyrket mark driveplikt så lenge han eier eiendommen. Driveplikten kan oppfylles ved at eier selv driver eller ved å leie bort for 10 år av gangen. Det er da en forutsetning at avtalen er skriftlig og uoppsigelig for eier.

Alle nye avtaler skal godkjennes av kommunen ved landbrukskontoret.

I noen tilfeller er det uhensiktsmessig med så lang leietid som 10 år. Dersom det er gode grunner for kortere leieavtaler, for eksempel ved eiendomsskifte i nær fremtid, kan eier søke dispensasjon eller fritak fra driveplikten.

En slik søknad sendes landbrukskontoret sammen med leieavtalen.

Forslag til avtaletekster for jordleie kan fås ved henvendelse til landbrukskontoret, eller lastes ned her.

Øyulf Guttormsen
Konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 61 33 84 31