Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Klipp hekker og busker

Store hekker og busker kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Du har selv ansvar for å klippe hekker og busker på eiendommen din. Dette er spesielt viktig å huske på før skolestart, for å sikre barn en trygg skoleveg.

Hvis hekker og busker ved fortau og veg ikke blir klippet godt nok, kan vi i kommunen pålegge deg som grunneier å klippe. Hvis du ikke klarer å klippe hekken selv, kan du ta kontakt med en entreprenør som kan gjøre jobben for deg.

Om du ønsker skjerming i egen hage, kan du plante busker lenger inn på tomten.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Det er grunneiers ansvar å klippe hekker og busker slik at de ikke vokser ut over egne eiendomsgrenser.
  • Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjon ikke være høyere enn 0,5 meter. Dette gjelder også når det har snødd. 
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre myke trafikanter må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og annen vegetasjon skal ikke skjule trafikkskilt, vegnavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør vegen smalere.
  • Greiner fra trær over fortau, og gang- og sykkelveg må henge minst tre meter over bakken. Fri høyde over kjøreveg skal være minst fem meter.
  • Det er grunneiers ansvar å rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Dette ansvaret er nedfelt i vegloven.

Hvor leverer du hageavfall?

Du kan levere hageavfall til din nærmeste gjenvinningsstasjon. Les mer på HRAs egne nettsider.

Kommunens hekker og busker

Vi gjør vårt beste for å klippe egen vegetasjon, men det hender at vi trenger en påminnelse og tips om hvor det er behov for å klippe vegetasjon langs kommunale veger og fortau. Dette gjelder særlig i sommermånedene når vegetasjonen vokser ekstra raskt. 

Vi har en egen meldingstjeneste hvor du kan gi oss beskjed om dette: Meld feil

Arne Olav Olsen

enhetsleder Samferdsel og park
arne.olav.olsen@gran.kommune.no
48 24 34 57