Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal kompensasjonsordning

Regjeringen har tildelt nye midler til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. Gran har tidligere i år fordelt tilskudd for 2,75 millioner kroner innenfor samme ordning. Tredje tildelingsrunden er nå avsluttet, og 1,89 mill. kroner fordelt til søkerne. Det er stengt for nye søkander.

Kommunal kompensasjonsordning

 I den tredje tildelingen til lokale virksomheter har Gran fått 1 884 000 kroner. Midlene skal fordeles som tilskudd for å kompensere lokalt næringsliv som er hardt rammet av smitteverntiltak.

Foreløpig kunngjøring er tilgjengelig på www.regionalforvaltning.no .  Se fanen «Støtteordninger», kryss av for Innlandet, eller søk på Gran (øverst). Se under, informasjonsboksen «Slik søker du», for informasjon om å registrere seg som søker og enkel veiledning til søknaden.

Søknader skal, som tidligere, sendes via inn denne søkeportalen. Søknadsfrist er 20. september.

Hva blir det mulig å søke om penger til?

Staten har igangsatt flere tiltak for å kompensere ulempene bedriftene har som følge av smitteverntiltak. Departementet peker i tildelingsbrevet på at ordninga er tenkt å «avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak».

Hovedvirkemiddelet er kompensasjonsordning.no. Den lokale tildelingen «kommunal kompensasjonsordning» kommer i tillegg, og har også til hensikt å fange opp bedrifter som faller utenfor den nasjonale statlige kompensasjonsordningen.

Detaljer om kommunal kompensasjonsordning som det nå kan søkes på, finner du på departementets sider og i tilskuddsbrevet (se under Aktuelle vedlegg og lenker).

Tildeling skjer etter kommunestyrets vedtak i sak 95/21 (9.9.2021) med følgende prioritering:

  1. Søknader fra virksomheter som ikke har fått tilskudd fra Kommunal kompensasjonsordning 2021.
  2. Søknader fra virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  3. Søknader fra virksomheter som er spesielt hard rammet økonomisk av nasjonale eller lokale koronatiltak, først og fremst de som har måtte stenge eller fått kraftig reduserte (areal-)rammer for drift.

Hvem kan søke?

I tildelingsbrevet skriver departementet at hensikten med tilskuddet er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette konkretiseres i kunngjøringen.

Slik søker du

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt. Vi anbefaler deg å gå igjennom digital veiledning for søker før du fyller inn søknadsskjema. Digital veiledning til søkere.

 

Kontaktinformasjon Hadelandshagen AS

Dagfinn Edvardsen,
Hadelandshagen AS 
dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net
90 88 97 67

 

Gaute Øvrebotten

seniorrådgiver kultur og samfunn
gaute.ovrebotten@gran.kommune.no
97 52 99 08