Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal kompensasjonsordning

Kommunal- og distriktsdepartementet har 28. februar tildelt Gran kommune 419 000 kroner til en ny tildelingsrunde. 

Kommunestyret har bestemt at bedrifter  med følgende næringskoder skal prioriteres i den aktuelle tildelingsrunden:

  • 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet
  • 82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
  • 90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning
  • 93 Sports- og fritidsaktiviteter (uten idrettslag og -klubber)

Rådmannen er for øvrig gitt fullmakt til å administrere tildelingsrunden innenfor rammene i saken. Kommunestyresaken og vedtaket finner du her.

Mer informasjon om ordningen og om hvordan du søker finner du på www.regionalforvaltning.no

Kommunal kompensasjonsordning

Du kan lese offisiell kunngjøring på www.regionalforvaltning.no

Søknader skal, som tidligere, sendes via inn denne søkeportalen.

Hvem kan søke?

Se kunngjøring på søkeportalen regionalforvaltning.no . Det åpnes for søknader etter 25. april.

Tilskudd kan gis som kompensasjon for direkte eller indirekte tap og merkostnader som følge av de sist vedtatte restriksjonene, det vil si de som kom oppunder jul 2021. 
 
Søker må beskrive og dokumentere tapt omsetning som følge av tapt/redusert kundegrunnlag i desember 2021-januar 2022, eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak i samme periode. Merk at det kreves at du gir en beskrivelse av hvorfor virksomheten har hatt omsetningssvikt og/eller merkostnader, og dessuten spesifisere tapt omsetning og/eller merkostnader. Dette skal vise grunnlaget for søknadsbeløpet. 
 
Last opp dokumentet som vedlegg til søknaden. I tillegg skal du legge ved regnskap for desember 2021 og januar 2022 vedlegges som dokumentasjon sammen med regnskap for desember 2019 og januar 2020.
 
Virksomheten må ha forretningsadresse i Gran kommune. Bedrifter som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke søke.
 
For flere detaljer, se offisiell kunngjøring på www.regionalforvaltning.no.

Slik søker du

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn digitalt via www.regionalforvaltning.no. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Gran» i søkefeltet og velg «Gran kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning nr. 1 2022».

Vi anbefaler deg å gå igjennom den digitale veiledningen for søker før du fyller ut søknadsskjema. Digital veiledning til søkere. Har du bruk for teknisk bistand med søkeportalen, må du henvende deg til portalens brukerstøtte. Vær oppmerksom på krav om dokumentasjon som skal følge søknaden som vedlegg. (Lastes opp i søknadsskjemaet.)

Aktuelle vedlegg og lenker

Kontaktinformasjon Hadelandshagen AS

Dagfinn Edvardsen,
Hadelandshagen AS 
dagfinn.edvardsen@hadelandshagen.net
90 88 97 67

 

Gaute Øvrebotten

seniorrådgiver kultur og samfunn
gaute.ovrebotten@gran.kommune.no
97 52 99 08