Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunelege

Kommunelegen har ansvaret for medisinskfaglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern og fagledelse av legetjenesten. 

Kommunelegen i Gran heter Marianne Heier Nappen.

Miljørettet helsevern og smittevern

  • Tilsyn med virksomheter som omfattes av nye forskrifter som for eksempel skole, barnehage, basseng og vannforsyningssystemer.
  • Råd og uttalelser i henhold til ulykkesforebyggende tiltak, inneklima, forurensning av drikkevannskilder, støyproblemer og lignende.
  • Oversikt over helsetilstanden i kommunen, internasjonale epidemier og eventuelle konsekvenser for vår kommune.

Marianne Heier Nappen

kommunelege
marianne.heier.nappen@gran.kommune.no
90 51 98 89