Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 10. april 2021 kl. 16:48

Informasjon om koronavirus

Les mer

Kommunelege

Kommunelegen har ansvaret for medisinskfaglig rådgivning, smittevern, miljørettet helsevern og fagledelse av legetjenesten. 

Kommunelegen i Gran heter Are Løken.

Miljørettet helsevern og smittevern

  • Tilsyn med virksomheter som omfattes av nye forskrifter som for eksempel skole, barnehage, basseng og vannforsyningssystemer.
  • Råd og uttalelser i henhold til ulykkesforebyggende tiltak, inneklima, forurensning av drikkevannskilder, støyproblemer og lignende.
  • Oversikt over helsetilstanden i kommunen, internasjonale epidemier og eventuelle konsekvenser for vår kommune.

Are Løken

Kommunelege
are.loken@gran.kommune.no
93 27 47 44