Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.

Kommuneplanens arealdel skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Slik skal det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Mer informasjon

Du kan lese bestemmelsene og retningslinjene for kommuneplanens arealdel her. Videre vil du finne flere dokumenter og se kart i vårt planregister (arealplaner.no).

Du kan ikke klage på kommunestyrets vedtak om kommuneplanen. Vi i Gran kommune gjør vedtaket kjent i tråd med plan- og bygningslovens § 11-15.