Prosjektsjef Geir Haugan presenterte planene for nytt- helse og omsorgssenter på Sagatangen for kommunestyret torsdag. Han gikk gjennom planer for rom- og planløsning, viste fram illustrasjoner og forsikret om at han er opptatt av å ha god økonomisk styring i prosjektet. 

Han opplyste om at det er gjort en prekvalifisering av entreprenører som har vist interesse og at prosjektet er klart til å legges ut på anbud. Til sammen vil fire–fem entreprenører få mulighet til å gi tilbud.

Bygg som skal rives på Sagatangen

Kom til enighet

Etter informasjon, diskusjon, gruppemøte og lunsjpause, vedtok et enstemmig kommunestyre at rådmannen kan legge prosjektet ut på anbud. 

De folkevalgte ba også rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret med saken før tildeling av kontrakt.

Her kan du se saken i kommunestyret på KommuneTV!

Sakspapirer publiseres på nettsiden over helga.