Av hensyn til smittevernreglene så vil det bli begrenset med plasser for publikum. Hver elev som skal opptre mandag 31.5. får ha med seg et familiemedlem som publikummer og det blir tilviste plasser.
Konserten på LHOS blir kun for beboerne her.
UKM blir i utgangspunktet kun for deltakerne som melder seg på. Men vi vil filme arrangementet og legge det ut i etterkant.

Hver elev får informasjon fra sin lærer om repertoar og oppmøte.

Konsertserien er slik:

Mandag 31.5. kl. 1800 skal kulturskoleelever bosatt i Gran holde konsert i storsalen på Granvang.

Tirsdag 1.6. kl. 1800 skal kulturskoleelever bosatt i Lunner holde konsert i vinterhagen på nye LHOS på Harestua.

Onsdag 2.6. kl. 1900 arrangerer vi Ung Kultur Møtes (UKM) i Storsalen på Granvang. Påmelding via www.ukm.no