Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 24. sep. 2021 kl. 14:05

Informasjon om korona

Les mer

Korona og landbruket

Her finner du korona-informasjon til gårdbrukere med husdyr- og en stor takk til deg som produserer mat i bygda vår!

Tusen takk for at du bidrar til å sikre matforsyningen i landet vårt. Mange mennesker tar i dag matproduksjonen for gitt og noe som går av seg sjøl. Det stemmer ikke. Vi blir alle nå minnet om at norsk matproduksjon er en samfunnskritisk faktor for samfunnet.

På denne siden har vi samlet en del informasjon og råd fra sentrale myndigheter, fagorganisasjoner og kommunen om generell beredskap på gården, avløsning ved sykdom, smitteverntiltak hos dyrlegene på Hadeland, og mer, i forbindelse med korona-pandemien.

Kontaktinformasjon til Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal

Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal følger sin beredskapsplan og er fullt operative. De ansatte har fordelt seg slik at noen har hjemmekontor, mens noen jobber på Gran rådhus. Vi nås på telefon og e-post, men gjør oppmerksom på begrenset mulighet for besøk ved rådhuset inntil videre. Alle besøk må være avtalt på forhånd.

Leder Einar Teslo treffes på telefon 46 92 16 27 eller e-post einar.teslo@gran.kommune.no

Har du behov for arbeidskraft eller tilbud om arbeidskraft?

Her er aktuelle nettsteder/organisasjoner som formidler behov og oppdrag:

I tillegg kan de som ønsker det melde inn behov for arbeidskraft og tilbud om arbeidskraft til landbrukskontoret.

Bønder kan trygt stelle dyrene sine

Bønder som er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19, kan trygt stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene. Slik at de ikke smitter andre mennesker.

  • Bønder som er i isolasjon eller i karantene, skal ikke jobbe sammen med røkter eller annet personell.
  • Bønder som er i isolasjon eller karantene, skal holde 2 meters avstand til de som henter eller leverer varer på gården.
  • Kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting eller levering av varer til gården, skal vaskes for å unngå smittespredning.

Per i dag utgjør ikke covid-19 en fare for dyrehelsen i Norge. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem.

Informasjonen fra Mattilsynet til produksjonsdyr- og hesteiere og flere om koronavirus, ser du her.

Helsedirektoratet - bønder kan trygt stelle dyra sine

Risikovurderinger

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bygger sine anbefalinger på en vurdering fra:

Kjøtt og grønnsaker fra områder med smitte

Helsedirektoratet ba 11. mars 2020 Mattilsynet vurdere om det er trygt å spise kjøtt og grønnsaker fra områder med smitte. Mattilsynet viser til at det så langt ikke er noe som tyder på at koronavirus smitter via mat – uavhengig av om det er kjøtt eller frukt. Ifølge Mattilsynet er det derfor trygt å spise kjøtt og grønnsaker fra Norge og andre land.

God håndhygiene er spesielt viktig

Mattilsynet minner om at det er viktig nå som ellers å skylle frukt og grønt godt før du spiser den, og at god håndhygiene er spesielt viktig. Når det gjelder kjøtt, så spises det etter varmebehandling. Det minimerer smittemuligheten ytterligere ettersom koronaviruset blir inaktivert ved oppvarming over 70 grader. Frambud av uemballerte varer som frukt skal alltid skje på en hygienisk måte og butikkpersonell skal ha oppsyn med varene.

Utfra dagens situasjon anbefaler Mattilsynet butikkene å styrke renhold spesielt for hyppig berørte kontaktpunkter, håndtak og så videre.

Faglig oppdatert: 23.03.2020. Følg lenkene nederst på siden for oppdatert informasjon.

Skognæringen oppfordrer skogeiere til aktivitet

I en periode hvor tiltak for å begrense smittespredning preger hverdagen, oppfordrer skognæringen alle skogeiere til å vurdere tiltak i egen skog. Skogeierorganisasjonene melder om at skogbruksledere er på jobb og gjør avtaler om oppdrag for skogeiere som før. De har innført tiltak for å begrense smittespredning gjennom all sin aktivitet. 

Har du som skogeier ledig tid – benytt sjansen til å oppdatere deg på hva som bør gjøres i skogen. Også i skogbruket kan det bli en utfordrende situasjon med tanke på arbeidskraft. Vi støtter skognæringens oppfordring om at skogeierne fortsetter å holde aktiviteten oppe og bestiller hogstoppdrag, tynning, planting og ungskogpleie.

Vi vil minne om stor skogbrannfare i deler av vårt område, og ber alle aktører vise aktsomhet.

Les mer om tiltak og tilskuddsordninger for bønder i Innlandet her.

Les mer om tiltak og tilskuddsordninger for bønder i Viken her.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner.

Det kan du lese mer om på Fylkesmannens nettsider.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Norges bondelag har samlet informasjon og svar på spørsmål som kan dukke opp i en sånn situasjon som vi står i nå med koronaviruset. Siden oppdateres fortløpende: https://www.bondelaget.no/tema/koronavirus/sporsmal-og-svar/

Avløsertilskudd ved sykdom

Foretak som har rett til produksjonstilskudd i jordbruket kan ha rett på tilskudd til avløsing ved sykdom og lignende. Tilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til avløsing når gårdbrukeren ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller ved sykt barn.

Ordningen gjelder også ved dødsfall, det vil si at gjenlevende kan får refundert utgifter til avløsing i etterkant av gårdbrukerens dødsfall.

Kontaktinfo:

Øyulf Guttormsen
Konsulent jord
oyulf.guttormsen@gran.kommune.no
Tlf: 469 35 481

Du finner informasjon om ordningene på Landbruksdirektoratet sin nettside, eller ring Landbrukskontoret.

 

Oppdater din beredskapsplan

Hva gjør du hvis du blir syk? Hvem kan drifte gården? Hvor lett er det for avløseren å sette seg inn i din gårdsdrift? Har du oppdaterte rutinebeskrivelser?

Det er viktig at du har en beredskapsplan for gården din. I landbruket har vi tradisjon for å stille opp for hverandre, så kontakt kolleger allerede nå, og avtal hva dere kan gjøre for hverandre hvis noen blir syke. 

Oppdater din kjernejournal

For å øke sikkerheten, i tillegg til beredskapsplanen på gården, anbefaler vi alle å ta i bruk sin kjernejournal. Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din (og som helsemyndighetene har etablert). Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten.

Det betyr at du kan legge inn opplysninger som er viktige for deg, familien eller drifta – for eksempel «Jeg har ansvar for husdyr». Navn og telefonnummer til nærmeste pårørende, nabo eller avløser/ avløserlag kan også legges inn. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal, og kan gi riktig informasjon videre, uavhengig av hvor du får behandling.

Kjernejournalen er tilgjengelig for alle sykehus i Norge, og er innført i alle kommuner og fylker. Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv, men kan også sikre at dyra dine får stell selv om du er alvorlig syk.

Du finner din kjernejournal på helsenorge.no, og kan logge deg inn med BankID eller lignende. Norges Bondelag anbefaler alle dyreeiere om å legge inn i kjernejournalen at en har ansvar for dyr og hvem som skal kontaktes for å ta hånd om dyra hvis det skjer noe alvorlig.

Informasjon fra Mattilsynet

Hos Mattilsynet finner du informasjon om smittehygieniske tiltak for eiere av produksjonsdyr og hest. Her er også råd om hva du skal gjøre om du blir syk, råd ved dyretransport og råd til yrkesgrupper som skal til gårder.
 

 

 

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet.

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.

Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær grønnsaker og potet