Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 29. okt. 2020 kl. 14:43

Informasjon om koronavirus

En ny smittet i Gran kommune torsdag 29.10. Les mer her!

Mistenker du at du er smittet med covid-19? 
Du kan bestille time for test på nett: Bestill koronatest. Du kan bestille til neste dag og ei uke fram i tid.

Les mer

Koronatilskudd til næringsdrivende

Nå kan du som driver næring i Gran søke koronatilskudd fra kommunen.

Korona-pandemien har blant annet ført til økt arbeidsledighet og behov for flere arbeidsplasser. Nå har kommunene fått ekstra økonomiske midler fra staten for å hjelpe lokale næringsdrivende. I Gran er vi tildelt ei ramme for tilskuddsordningen på 1 039 075 kroner i 2020. 

Hva blir mulig å søke om penger til?

De ekstraordinære midlene kan gis som tilskudd til utviklingstiltak. De skal ikke brukes til ordinær drift eller løpende driftskostnader, og ikke til rene sysselsettings-tiltak.

Du som søker må utforme et konkret tiltak, et prosjekt, som det søkes tilskudd til. Prosjektet kan for eksempel dreie seg om:

  • situasjonsbestemte markedsføringstiltak - det kan handle om digital profilering mot spesifikke kundesegmenter og utforming av markedsføring mot nye kunder
  • konsulentbistand - det kan handle om å få inn kompetanse som kan se bedriften utenfra, gi bedriftsøkonomiske analyser, tjeneste- og produktutvikling eller annen relevant rådgivning, digitalisering, nettbutikk
  • markedsundersøkelser eller oppplæringstiltak - det kan handle om for eksempel digital kompetanse

Dette er kun eksempler på aktuelle tiltak. 

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere og næringsaktører som har fått utfordringer etter covid-19-utbruddet. Med aktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Tilskuddsordningen reguleres av «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet».

Ifølge forskriften skal midlene brukes til å støtte bedrifter og andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet. Vi som kommune skal vektlegge betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet når vi forvalter ordningen.

De ekstraordinære midlene kan gis som tilskudd til utviklingstiltak. De skal ikke brukes til ordinær drift, løpende driftskostnader eller rene ansettelsestiltak. 

Slik søker du

Her er lenke til søknadsportal hvor du kan søke digitalt (regionalforvaltning.no). Siste frist for å søke om tilskudd er 30. november 2020.

På regionalforvaltning finner du også kunngjøring og viktig informasjon om ordningen. Les dette nøye før du starter å fylle ut søknaden.  Du må beskrive tiltaket/prosjektet; dette gjør du under søknadsskjemaets felt «Forretningside». Husk å gjøre rede for hvordan tiltaket svarer på føringene i kunngjøringen:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legger vi særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablering og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
  4. Om tiltaket bidrar til strategisk samarbeid.

Kontaktperson

Gaute Øvrebotten, seniorrådgiver Kultur og samfunn
97 52 99 08, gaute.ovrebotten@gran.kommune.no

Kontakt gjerne Hadelandshagen AS for råd til søknadsarbeidet.