Hopp til hovedinnholdet på siden
Sist oppdatert 14. mai 2021 kl. 11:12

Informasjon om koronavirus

Les mer

Koronatiltak i Gran fra og med 27. april

Fra og med midnatt, natt til 27. april 2021 følger vi i Gran kommune nasjonale koronatiltak. Tiltakene gjelder inntil videre.

Testing av covid-19

Testing av covid-19 skjer hos legevakten for Lunner og Gran.Kred.: Kine Vik-Erstad/Gran kommune© Gran kommuneFoto: Kine Therese Vik-Erstad / Gran kommune

Koronatiltak Gran - oppdatert 260421.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last ned plakaten som PDF her!

 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
   
 • Hold én meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller én–to faste venner om du bor alene. 
   
 • Du bør helst møte andre utendørs.
   
 • Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i eget hus, leilighet, hytte, hage eller uteplass. Hvis alle gjestene kommer fra samme husstand kan dere være flere, men dere må kunne holde avstand. Anbefalingen gjelder uavhengig av hvor gamle gjestene er, om dere er i slekt, eller om gjestene er kohorter i andre sammenhenger (skole, barnehage, fritidsaktivitet og lignende).
   
 • Unngå overnatting dersom du eller gjestene kommer fra et område med høyt smittenivå. Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
   
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer

 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

​Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 10 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Hva er faste, tilviste sitteplasser?

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Serveringssteder

 • Alkohol kan kun serveres til gjester som også får servert mat.
 • Skjenkestopp er klokka 22.00.
 • Alle gjester må ha sitteplass. Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Det bør være minst én meter avstand mellom gjester som ikke bor sammen.
 • Registrer kontaktinformasjon til gjester som samtykker til dette.

Butikker og kjøpesentre

 • Alle butikker og kjøpesentre skal fastsette hvor mange personer som kan være til stede i lokalene samtidig.
  Om nødvendig må de bruke vakthold for å sikre at dette følges.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene og barnehagene skal følge. Nå er barnehager og skoler er på gult nivå.
   
 • Det er mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
   
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
   
 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
   
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
   
 • Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
   
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
   
 • Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Arbeidsplasser

 • Alle som kan ha hjemmekontor, bør ha det. 

Anbefaling om å bruke munnbind

 • Du bør bruke munnbind på offentlige steder, der det ikke er mulig å holde minst én meter avstand til andre enn dem du bor med. Med offentlige steder er for eksempel butikker, fellesarealer på kjøpesentre, serveringssteder, i tros- og livssynshus, taxi og kollektivtransport, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke for barn under tolv år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
   
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
   
 • Du kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
   
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Ankomst Norge

 • Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge.
   
 • Det er unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til Norge.
   
 • Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, og må fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge.
   
 • Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen.
   
 • Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. De som ikke oppholder seg på karantenehotell plikter å teste seg på døgn sju. Også husstandsmedlemmer som bor sammen med en person i innreisekarantene bør som regel gå i karantene, og de bør teste seg. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.
   
 • Det finnes enkelte unntak fra disse kravene. Les mer om unntakene: Informasjon om karantenehotell