Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur og fritid

koronavettregler_plakat_lang_144_edited

Friluftslivets koronavettregler og tips til spreke turgåere

Vi minner om at det er viktig å følge smittevernreglene når du er ute på tur. Sammen, på avstand, minst to meter og maks fem i gruppa - hold hodet kaldt, hjertet varm og vask henda ofte.

Utforsk hele den fine bygda vår. La familien bli kjent med kulturstier og historiske minner som ligger på rekke og rad langs Kongevegen og Pilmgrimsleden, toppene med fantastisk utsikt og gutuer du bare kan oppleve i det bølgende kulturlandskapet i Gran. Ofte kalt Nordens Toscana. Trenger du utstyr, f.eks telt, sykkel, hengekøye eller fiskeutstyr kan du låne gratis av BUA bua.io/utlansordninger/bua-gran

 

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftsorganisasjonene har gått sammen om disse ni felles rådene for en god og trygg tur i koronatider.

På generelt grunnlag oppfordrer vi alle foreldre til å sørge for at barn er i aktivitet, samtidig som retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ivaretas: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ (Different languages)

 

Aktuelle linker for inspirasjon og gode råd. 

For lokale turtips:  https://hadeland.dnt.no/

Råd til turgåere på 20 forskjellige språk: https://norskfriluftsliv.no/rad-til-turgaere-i-korona-tiden-pa-20-ulike-sprak/

https://hadeland.dnt.no/barnas-turlag/

https://norskfriluftsliv.no/

https://ut.no/

https://turorientering.no/ 

https://regionhadeland.no/aktiv-fritid/friluftsliv

https://www.visit-innlandet.no/

Tips til podcast i hengekøya: https://www.nrk.no/kultur/100-podkast-tips-fra-nrk-1.14113449 

DNT sin podcast: https://shows.acast.com/utestemmer/

Kart som viser ulike arter og naturområder, kulturminner, nasjonalparker og mye mer: https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?

Spørsmål om allemannsretten: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/allemannsretten/ofte-stilte-sporsmal-om-allemannsretten/

Se film om friluftslivets koronavettregler: https://www.facebook.com/watch/?v=792085307950338

Hvordan hindre smitte: https://www.gran.kommune.no/informasjon-om-koronavirus.6291133-525449.html

koronavettregler_plakat_lang_144_edited. 

God tur- og god opplevelse!

#takkforatdubryrdeg #hjerteforgran

koronavettregler_barn_og_unge (1)

Koronaregler i fritid og aktivitet

Vi vil minne om at uansett hva du skal ut på gjelder disse enkle reglene:

• Hold to meter avstand
• Ikke vær mer enn fem personer i gruppa
  (Dette gjelder ikke personer som lever sammen til daglig)
• God håndhygiene, vask hender ofte, både før og etter aktiviteter

Vi ønsker at alle skal være trygge på ulike arenaer i kommunen vår, vi må begrense smittespredningen av koronaviruset, derfor er det så viktig at du må fortsette å følge smittevernreglene. #takkforatdubryrdeg

På generelt grunnlag oppfordrer vi alle foreldre til å sørge for at barn er i aktivitet, samtidig som retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ivaretas. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ (Different languages)
 

Skal du i parken, på banen, i ballbingen, på badeplassene, husk:

  •  Ikke ta ballen i handa
  •  Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på   annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  •  Husk at utstyr f.eks ballen eller en tennisracket er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  •  Ikke ta på ballen med hendene
  •  Unngå heading
  •  Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  •  Felles garderober skal ikke benyttes
  •  Fravær av symptomer for luftveisinfeksjon overholdes

På idrettsarenaer er det åpent for organisert, begrenset aktivitet i små grupper og da i henhold til Norges Idrettsforbud og Særforbundenes klare regler/retningslinjer. 

For uorganisert aktivitet hvor en ønsker å benytte ledig banekapasitet gjelder følgende retningslinjer:

Banene deles inn i hensiktsmessige størrelser:
• 11 er baner - deles i åtte
• 9 er baner - deles i seks
• 7 er baner - deles i to
Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten. Forutsetningen for å drive aktivitet er at smittevernreglene blir overholdt.
På generelt grunnlag oppfordrer vi alle foreldre til å sørge for at barn er i aktivitet, samtidig som retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ivaretas. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ (Different languages)
Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. https://helsenorge.no/koronavirus

 

Aktuelle linker for oppdatert informasjon:

 

Her finner du informasjon fra helsedirektoratet om forbudet mot enkelte kultur- og idrettsarrangement

 

#takkforatdubryrdeg #hjerteforgran