Vedkommende har ingen symptomer. Hun gikk selv i karantene i forkant av testingen, fordi hun fikk kjennskap til smitte i omgangskretsen. Smitteveien synes kjent og avklart. Kvinnen er nå i isolasjon og smittesporingsteamet i kommunen følger henne tett for å spore mulige nærkontakter.

Uavhengig av dette smittetilfellet er det hittil søndag meldt i alt fire nærkontakter bosatt i kommunen vår. Alle er karantenesatt av smittesporingsteamet i Lunner, og alle fire er knyttet til én familie.

Det er økende smitte i samfunnet vårt, også i vår egen kommune. Vi ber derfor alle innbyggere å holde seg mest mulig hjemme og ha så få nærkontakter som mulig.