Mammografibussen kommer til å stå utenfor Gran rådhus på Jaren fra og med 6. februar til og med 28. mars 2023. Vi oppfordrer og håper  at flest mulig  benytter seg av dette gode tilbudet.

Alle aktuelle får invitasjon

Alle kvinner i Gran kommune i alderen 5069 år inviteres til mammografiundersøkelse og får tilbud om timeavtale. Invitasjonene sendes ut fortløpende. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen digitalt.

Det er ingen anledning til å stikke innom uten avtale.

Til sammen i Gran vil cirka 1850 kvinner få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen. Hvis du trenger flere undersøkelser, vil du bli innkalt til brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet i Lillehammer.

Regelmessig mammografi kan redde liv

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i tidlig stadium. Å oppdage svulster tidlig øker sjansen for å overleve og for en mer skånsom behandling.